Związkowcy nie wrócą do Komisji Trójstronnej. Chcą rzeczywistego dialogu

We wspólnym oświadczeniu, będącym odpowiedzią na zaproszenie ministra pracy i polityki społecznej na posiedzenie Komisji Trójstronnej mającej się odbyć 20 września b.r. liderzy „Solidarności”, OPZZ i FZZ odrzucili propozycję udziału w jej obradach.

- W związku z zaproszeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, które ma się odbyć 20 września informujemy, że reprezentatywne centrale związkowe („Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w Komisji za pozorowany.  Warunkiem powrotu strony związkowej do jakichkolwiek rozmów jest wycofanie ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy oraz odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i Ministra Pracy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ponieważ żaden z tych warunków nie został spełniony, skierowane do nas zaproszenie jest bezprzedmiotowe – napisali Piotr Duda (NSZZ „S”) Jan Guz (OPZZ) i Tadeusz Chwałka (FZZ).

W sobotę wieczorem minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że manifestacja związków zawodowych przebiega spokojnie, a obecnie jest czas na dialog.

- Po czterech dniach związkowych protestów przyszedł czas na dialog – powiedział Kosiniak-Kamysz i ponowił zaproszenie dla związków do powrotu do Komisji Trójstronnej. Najbliższe posiedzenie Komisji ma się odbyć 20 września w Warszawie.

- Jeśli chodzi o samą ideę protestu, to moje zdanie jest znane – rozumiem, że przez te cztery dni związkowcy mieli robotę do wykonania. Liderzy związkowi wybrali drogę ulicy, drogę protestu. Teraz trzeba usiąść i rozmawiać konstruktywnie, dlatego zapraszam do rozmów w Komisji Trójstronnej w piątek, 20 września – powiedział minister.

NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ 26 czerwca opuściły posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem premiera Donalda Tuska. Centrale związkowe powołały Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Związkowcy domagają się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego, wycofania zmian w Kodeksie pracy, wydłużających okres rozliczeniowy czasu pracy, przyjęcia ustawy o płacy minimalnej. Chcą też, by rząd wycofał się z obowiązującego już podwyższenia do 67 lat wieku emerytalnego, większych wydatków na pomoc bezrobotnym, ograniczenia stosowania śmieciowych umów o pracę i podniesienia niezmienianych od lat progów dochodowych upoważniających najuboższych do świadczeń rodzinnych i socjalnych.
Domagają się też odejścia szefa Komisji Trójstronnej, ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę