Związkowcy jednym głosem

O trudnej sytuacji gospodarczej i doświadczeniach w walce z kryzysem rozmawiają w Budapeszcie liderzy central związkowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. Grupy Wyszehradzkiej. W obradach bierze udział szef „Solidarności” Piotr Duda – podał Dział Informacji KK.

Związkowcy wypracowują stanowisko, które zostanie zaprezentowane na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Obszary, które szczególnie interesują uczestników spotkania to strategia antykryzysowa, promowanie wzrostu płacy minimalnej w Europie i regionie oraz wypracowanie strategii negocjacji w sprawie dyrektywy UE dotyczącej czasu pracy. Obradujące delegacje związków zawodowych z Polski, Węgier, Słowacji i Czech przygotowują się do przedłożenia konkretnych propozycji w ramach dyrektywy. Dotyczą one wliczenia dyżuru do czasu pracy oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. W tych punktach nie powinno być żadnych odstepstw, a w wyjątkowych sytuacjach nie powinny one zapadać bez wcześniejszych negocjacji z udziałem związków zawodowych.

- Chcemy mówić jednym głosem o problemach w naszych krajach – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK – Jeśli skoordynujemy działania, wzmocnimy nasz głos.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę