Związkowcy bronią spółki pracowniczej w dawnej „Malmie”

Pracownicy malborskiej wytwórni makaronów „Malma” nie kryją oburzenia i rozgoryczenia decyzją syndyka i sędziego komisarza blokujących im, na wniosek głównego wierzyciela banku Pekao SA, możliwość kontynuowania produkcji w formie spółki pracowniczej. Pracownicy zwrócili się o wsparcie do NSZZ „Solidarności”.

Pracownicy zakładu w piątek 7 czerwca chcą wystawić od godz. 9 dwugodzinną pikietę przy kompleksie sądów przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku przed wejściu do gmachu, w którym mieści się Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.
Spółka FMT Group, powołana została przez byłych pracowników „Malmy” do przeprowadzenia zakupu przedsiębiorstwa VVQFDE   „Malma”. Jeszcze w marcu pracownicy mieli nadzieję, że sprawy potoczą się po ich myśli.
- 25 marca po wielomiesięcznych negocjacjach i kilku przetargach, a w każdym z przetargów
nasza spółka brała udział, spółka złożyła ostateczną ofertę syndykowi na możliwość dokonania sprzedaży przedsiębiorstwa „Malma” z wolnej ręki. 3 kwietnia 2013 roku sąd wydał prawomocne postanowienie, którego przedmiotem była zgoda na taką sprzedaż Co istotne, zgodnie z postanowieniem jedynymi warunkami transakcji było zawarcie umowy sprzedaży z
syndykiem do dnia 31 maja oraz zapłata ceny w wysokości zgodnej z ofertą w tym samym terminie. Nie było mowy o żadnych dodatkowych warunkach, w szczególności o konieczności wpłaty wadium – relacjonuje nam Edyta Jaworska, pracownica spółki.

Sąd jednak zmienił postanowienie i 22.04.2013 r. wydał postanowienie uzupełniające  w oparciu o wniosek głównego wierzyciela Pekao SA, na podstawie którego wezwano pracowników do wpłacenia w terminie 7 dni wadium w wysokości 10 proc. ustalonej
ceny sprzedaży. Kwota – w przypadku nie zawarcia umowy w terminie wskazanym we wcześniejszym postanowieniu ulegałaby przepadkowi.

 Skąd Pekao SA w „Malmie”? Otóż w 2002 „Malma” otrzymała propozycję kredytu konsolidacyjnego z banku Pekao SA. Firma miała wejść na giełdę i pozyskać kapitał, który pozwoliłby spłacić kredyt. W październiku 2003 r. pochodzący z Gdańska były premier Jan Krzysztof Bielecki objął funkcję prezesa Pekao SA.  W połowie 2005 r. Pekao SA zażądał od „Malmy” natychmiastowej spłaty kredytu. W 2010 r. sąd na wniosek Pekao SA ogłosił upadłość „Malmy”.

Pracownicy są zdziwienie żądaniem wadium. Twierdzą, że w dniu wydania przez Sąd „Postanowienia uzupełniającego” z 22 kwietnia nie mieli uzgodnionej z syndykiem umowy sprzedaży. Spółka nie mogła więc mieć pewności co do tego, czy syndyk dotrzyma terminu przewidzianego na zawarcie umowy i czy nie przedstawi warunków niemożliwych do spełnienia.

Syndyk jednak w tym czasie przyjął oferty wytwórni „Lubella” i Górnośląskiego Parku Przemysłowego nie przystępując do sprzedaży zgodnie z ofertą spółki pracowniczej i postanowieniem sądu z 3 kwietnia. 20 maja sąd wydał kolejne Postanowienie o wyborze oferty firmy Lubella na zakup ruchomości i marki Malma (za 14,5 mln zł) oraz firmy GPP na zakup nieruchomości we Wrocławiu i Malborku – za 11,5 mln zł.

Pracownicy dawnej „Malmy”, którzy chcieli utworzyć spółkę pracowniczą i uratować zakład, czują się oszukani. O pomoc zwrócili się do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla zaapelował o udział związkowców z naszego Regionu w pikiecie organizowanej przez pracowników „Malmy” 7 czerwca przed kompleksem sądów przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę