Związkowcy z MON otworzyli nową kadencję

W Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w piątek 30 maja b.r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej wybrano na kolejną kadencję 2014 – 2018 Mirosława Kamieńskiego ze Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Związkowi delegaci wybrali też 14-osobową Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną i delegatów na Kongres Sekretariatu oraz Prezydium Sekcji. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej.

 

smw1

smw2fot. Eugeniusz Messerszmidt

 

Uchwalono nowy regulamin działalności Sekcji Krajowej. W przyjętym stanowisku związkowcy zwrócili uwagę na potrzebę przeciwdziałania pogarszającej się sytuacji pracowników zatrudnionych w MON oraz na konieczność monitorowania zmian organizacyjno-prawnych w skomercjalizowanych Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo-Produkcyjnych w związku z zapowiadaną konsolidacją sektora obronnego.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę