Związkowcy szkolnictwa zawodowego – współpraca z Austrią

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni rozpoczęła współpracę z austriackimi związkami zawodowymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Celem współpracy ma być wymiana doświadczeń oraz znalezienie możliwości przełożenia dobrych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym w Austrii do polskich szkół i uczelni.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Związkowcy z Austrii oraz przedstawicielka ETUCE z Brukseli Agnes Roman przybyli z wizytą studyjną w celu poznania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Wzięli udział w konferencji orgaznizowanej przez gdyńską Oświatę oraz Urząd Miejski w Gdyni pt. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”, która odbyła się 9 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym.

Dzień później zwiedzili Salę BHP i spotkali się z przewodniczącym ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą w siedzibie naszego Związku.

– Cieszymy się, że możemy gościć was na terenie Zarządu Regionu Gdańskiego, w miejscu, gdzie rozpoczęła się historia „Solidarności” – powitał zebranych Krzysztof Dośla. – Do „Solidarności” w Regionie Gdańskim należy blisko 40 tysięcy członków, zrzeszonych w blisko 400 organizacjach związkowych.

Związkowcy z zagranicy interesowali się sytuacją społeczną i gospodarczą polskich pracowników oraz warunkami pracy nauczycieli.

Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Austrii. Zrzesza ponad 230 tysięcy członków. Roland Gangl jest przewodniczącym Dienst Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen (związek zawodowy nauczycieli szkół zawodowych średnich i wyższych), podlegającego pod Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst.

– Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen zrzesza około 20 tysięcy nauczycieli – tłumaczy Roland Gangl. – Nasi członkowie otrzymują od nas wsparcie informacyjne dotyczące prawa, warunków pracy, wymogów, ale także bezpłatną pomoc prawną, kiedy mają miejsce problemy w pracy. Prawnicy reprezentują również bezpłatnie pracowników przed sądem.

Roland Gangl ocenił uzwiązkowienie nauczycieli w Austrii na wysokie. Sięga ono ponad 50 proc.

Karl Heinz Berger, wiceprzewodniczący Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen jest nauczycielem w największej szkole zawodowej w Europie, w której uczy się i studiuje około 3500 uczniów oraz naucza przedmiotów 420 wykładowców. Szkoła ma jedenaście wydziałów, m.in. budownictwo, elektronikę, mechanikę, przemysł drzewny, architekturę wnętrz, budowę maszyn.

– Co roku opuszcza szkołę 500 – 600 absolwentów. Tylko jeden procent nie znajduje pracy. Możemy więc powiedzieć, że wszyscy absolwenci naszej szkoły otrzymują pracę – wyjaśnia Karl Heinz Berger. – 65 proc. znajduje zatrudnienie zaraz po opuszczeniu szkoły w przemyśle, pozostała grupa studiuje dalej.

Karl Heinz Berger podkreśla, że do związku należy ponad 65 proc. nauczycieli szkoły. Z satysfakcja dodaje, że pełnił funkcję przewodniczącego związku przez 23 lata. Zdobył ogromne doświadczenie jako wykładowca i działacz związkowy. Austriaccy nauczyciele, związkowcy łączą bowiem etaty wykładowcy i działacza związkowego. Ich zdaniem pozwala to lepiej rozumieć problematykę szkolnictwa i lepiej porozumiewać się z samymi nauczycielami.

– Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana. Możemy wiele nauczyć się o systemie kształcenia zawodowego w Austrii, który jest wręcz wzorcowy –  mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.

– Wymiana doświadczeń była korzystna dla obu stron – podsumowuje wizytę związkowców z Austrii I Belgii Monika Kończyk, wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. – Nasi goście odwiedzili także polską szkołę techniczną. Agnes Roman stwierdziła, że konieczne są inwestycje w szkolnictwo zawodowe, a austriaccy nauczyciele mogli docenić swoje warunki pracy. Przyznali również widząc prowadzone zajecia, że teraz rozumieją, dlaczego polscy absolwenci szkolnictwa zawodowego doskonale sobie dają radę na austriackim rynku pracy.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę