Związkowcy pytają ministra o prywatyzację

Przyczyny w opóźnienia prywatyzacji Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. były głównym tematem spotkania przedstawicieli związków zawodowych z ministrem i wiceministrem Skarbu.

Na spotkaniu, które odbyło się 18 marca w siedzibie Ministerstwa Skarbu stronę związkową reprezentowali: Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Mariusz Połom, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, Edward Fortuna, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Port Gdańsk, Piotr Ratkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Port Gdański Eksploatacja S.A. oraz zaproszony przez NSZZ „Solidarność” przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Janusz Nowaczkiewicz – przewodniczący Sekcji Terenowych przy PG Eksploatacja S.A.

Stronę rządową reprezentowali: Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa oraz Paweł Kaczmarek, zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele MSP przekazali informacje na temat stanu prywatyzacji spółki PG Eksploatacja S.A., powodów jej wstrzymania oraz przyszłości spółki. Odpowiadając na pytanie o przyczyny wstrzymania prywatyzacji wiceminister Rafał Baniak wskazał na wątpliwości ministerstwa co do sformułowania zapisów umowy zbycia akcji inwestorowi, spółce Mariner Capital Limited przez Zarząd Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., w kwestii gwarancji dotyczących realizacji zobowiązań przez inwestora.

Zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych Paweł Kaczmarek zapewnił związkowców, że proces prywatyzacyjny trwa nadal, ponieważ oferenci, którzy złożyli oferty wiążące, a mianowicie Mariner Capital Limited oraz Konsorcjum PKP Cargo S.A. i Węglokoks S.A. przedłużyli termin obowiązywania swoich ofert do 30 czerwca 2015 r. Ponadto przedstawiciel ministerstwa poinformował, iż obowiązek prywatyzacji zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich z 1996 r. z późn. zm. potwierdza raport NIK z grudnia 2014 roku, z kontroli przeprowadzonej w Porcie Gdańskim.

Odnosząc się do problemu wyższych stawek dzierżaw terenów portowych przedstawiciele MSP wskazali na konieczność opracowania przez władze Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego S.A i PG Eksploatacji S.A planu finansowo-organizacyjnego niwelującego skutki nowych stawek dzierżaw.

W czasie dyskusji przedstawiciel związków zawodowych przedstawili swoje stanowisko dotyczące procesu prywatyzacji. Przewodniczący „Solidarności” w PGE S.A. Piotr Ratkowski zapowiedział, że w przypadku prób ingerencji w porozumienia społeczne oraz sferę zatrudnienia organizacje związkowe działające w PGE S.A podejmą wszelkie kroki w celu obrony interesów pracowników. – Nie zgadzamy się, aby to pracownicy ponosili negatywne skutki decyzji związanych z prywatyzacją lub jej brakiem – powiedział Piotr Ratkowski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę