Związkowcy i pracodawcy: zamówienia publiczne bez śmieciówek

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych dogadały się z wiodącymi organizacjami pracodawców w sprawie oskładkowania umów-zleceń. Dotyczy to zamówień publicznych tak, by wyeliminować największe patologie, łamanie prawa pracy i zasad zdrowej konkurencji.

Objęcia umów cywilnoprawnych obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne i zmiany prawa o zamówieniach publicznych domagają się od rządu związki zawodowe i organizacje pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
To związkowcy rozpoczęli walkę o likwidację patologii określanych jako umowy śmieciowe, które stały się normą w wielu branżach, a instytucje państwa, stosując cenę, jako głównego kryterium w przetargach, wspiera dotychczas to niekorzystne dla rynku pracy zjawisko. Zwycięskie w przetargu firmy, aby zaoszczędzić, zatrudniają pracowników na umowach śmieciowych zamiast na etatach. Tracą te, które przestrzegają przepisów kodeksu pracy.
Związkowcy z OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych porozumieli się z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club i zaproponowali nowelizację prawa o zamówieniach publicznych. Strony zgodziły się, że konieczne jest wprowadzenie zasady, że firma wygrywająca przetarg musi zatrudniać ludzi na podstawie umowy o pracę, jeśli charakter zamówienia w sposób oczywisty nie wskazuje na inne rozwiązanie, a podstawą kosztorysu zamawiającego musi być założenie, że pracodawca zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze etatu, przy uwzględnieniu płacy minimalnej. Nie można będzie zakładać w kosztorysie, że np. w 2014 r. płaca pracownika będzie niższa niż 1680 zł brutto powiększona o koszt obciążający pracodawcę.
Związkowcy postulują też wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej.
Nowe przepisy powinny ułatwiać organizowanie przetargów, w których cena nie jest najważniejszym kryterium decydującym o wyborze oferty.

W ocenie związkowców i pracodawców zamawiający — czyli każda instytucja państwowa — powinien być zobligowany do umieszczania w dokumentach przetargowych warunku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zmiany dotyczące umów zlecenia i zamówień publicznych są obecnie na etapie prac podkomisji sejmowych.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę