Związkowcy o rodzimym przemyśle spożywczym

Sektor spożywczy ma swój zespół trójstronny, powołany z udziałem ministerstwa rozwoju. Pierwsze robocze posiedzenie odbyło się 16 maja br. Jego powołanie jest tym bardziej istotne, że mleczarstwo to nadal w większości jest nasz rodzimy przemysł jeśli chodzi o przetwórstwo.

DSC_8041

DSC_7996

 

Szczególną uwagę związkowcy skupiają na przemyśle cukrowniczym (a właściwie na ratowaniu jego pozostałości), mleczarskim i tytoniowym (szczególnie ważnym dla Lubelszczyzny, Zamojszczyzny i Podkarpacia).

- Trójstronny zespół branżowy dla sektora przemysłu spożywczego przy ministrze rozwoju ma już za sobą swoje pierwsze posiedzenie. W ramach zespołu powstał też podzespół do spraw mleczarstwa. Związkowi delegaci mają teraz przedstawić w swoich zakładach informację o powołaniu podzespołu i zebrać problemy, które mają być przedmiotem prac. Chcemy, aby nasz przemysł spożywczy miał warunki do modernizacji i restrukturyzacji – mówił Zbigniew Sikorski, przewodniczący sekcji.

Przypomnijmy, że w ub.r. podpisano europejską kartę sektora mleczarskiego, rodzaj Karty Dobrych Praktyk, którą trzeba jednak wcielić w życie.

Z kolei od 10 do 12 maja w Kalsku k/Sulechowa odbyło się WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów NSZZ „Solidarność”. Wśród gości byli m.in. Maciej Jankowski, przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „S” i Mateusz Szymański,  pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „S” ds. Sekcji Młodych. To znak, że branże otwierają się na młodych działaczy związkowych.

- Zaprosiliśmy kolegę Szymańskiego aby przedstawił naszej strukturze branżowej informacje na temat Kraj Sekcji Młodych, to czym się ona zajmuje. Naszym celem jest zaproszenie młodych członków  związku ze struktur branżowych do współpracy także w ramach tej sekcji. Wystosowaliśmy więc, jako branża, swego rodzaju zaproszenie  do formalizacji tejże współpracy – mówi Zbigniew Sikorski.

Kolejnym tematem WZD były europejskie rady zakładowe, czyli jedna z częściej wykorzystywanych w praktyce form informacyjno–konsultacyjnych w przedsiębiorstwach o zasięgu ponadnarodowym na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Europejskie rady zakładowe można tworzyć w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej tysiąc pracowników w państwach członkowskich. Szkolenie na temat ERZ poprowadził Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Krajówki.

Była też okazja do żywej dyskusji o przyszłości związku m.in. o kadencyjności w strukturach ponadzakładowych, o zwiększeniu udziału młodych związkowców w życiu związku i o wysokości składki związkowej przy rozwiązaniu, że jej wysokość powinna być równa 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Związkowcy branży spożywczej przyjęli też „klucz wyborczy” na lata 2018-2022.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę