Związkowa Grupa Wyszehradzka popiera europejski filar praw socjalnych

W Bratysławie obraduje Związkowa Grupa Wyszehradzka V4. Przyjęto już stanowisko poparcia dla europejskiego filara praw społecznych. W obradach czynnie uczestniczy reprezentujący NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej oraz Andrzej Matla z Działu Zagranicznego Komisji Krajowej.

W skład Związkowej Grupy Wyszehradzkiej wchodzą liderzy związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W tym roku grupa spotkała się w Bratysławie, żeby dyskutować o najważniejszych problemach dotyczących praw pracowniczych. W spotkaniu uczestniczy Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Dzisiaj przywódcy związkowi przyjęli stanowisko popierające europejski filar praw socjalnych. W dyskusji czynnie uczestniczył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK. Filar  to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu pogłębienie integracji społecznej w strefie euro.

W drugiej kolejności, najprawdopodobniej jutro ma zostać przyjęty dokumet w sprawie pracowników delegowanych. W przygotowywanym stanowisku skierowanym do parlamentarzystów UE związkowcy podkreślają, że rewizja dyrektywy o delegowanych jest konieczna i leży w interesie i praconików i uczciwych firm. Równa płaca za równą płacę to powinno być sztandarowe hasło jedności Europy.  „Solidarność” popiera wszystkie działania które zapewnią polskim pracownikom delegowanym status równoprawny z pracownikami danego kraju.

Czytaj więcej: Czy europejskie gwarancje socjalne obejmą Polskę?

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę