Związki zawodowe: płaca minimalna 2520 zł brutto, wzrost płac w budżetówce o 15 proc. Ministerstwo pracy: 2450 zł

Reprezentatywne centrale związkowe NSZZ „S”, OPZZ i FZZ przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz płacy w państwowej sferze budżetowej.

I tak wzrost wynagrodzeń powinien wynieść odpowiednio: płace średnie w gospodarce o 8,6 proc., płaca minimalna o 12 proc. i w sferze budżetowej 15 proc. Postulaty zostały zawarte w piśmie skierowanym w ubiegłym tygodniu do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało 29 maja br., by płaca minimalna wyniosła brutto 2450 zł. Teraz stanie ten temat na Radzie Dialogu Społecznego.

Związki zawodowe oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

I tak płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli o 270 zł, co daje brutto 2520 zł. Jest to zgodne z mechanizmem dojścia do postulowanej relacji 50 proc. płacy minimalnej w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia.

Związki zawodowe domagają się też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r. powiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują (zwracając uwagę na nieefektywny obecny system) systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę