Związki jednym głosem: odrzucić pakiet klimatyczny!

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych wystosowali apel do Rządu RP o odrzucenie na najbliższej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2020–2030, nazwanej Pakietem 30. Apel ukazał się m.in. na łamach prasy codziennej.

„Głównym efektem wdrażania takiej polityki będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności przemysłu skutkujące wzrostem bezrobocia – utratą blisko miliona miejsc pracy w Polsce” – piszą Piotr Duda, Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka.

Komisja Europejska przedstawiła dokument „Ramy polityczne na okres 20202030 dotyczące klimatu i energii”. To nic innego, tylko kolejny pakiet klimatyczny tłumaczy Zbigniew Gidziński, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Polska poniosła najwyższe koszta związane z pierwszym pakietem, a ten dokument to bardzo bolesne dla naszego kraju zaostrzenie dotychczasowej polityki w tym względzie.

Według nowych założeń będzie musiało nastąpić kolejne podwyższenie redukcji do 40 proc. oraz dodatkowe zwiększenie udziału energetyki odnawialnej. Rząd Polski zamiast zaprotestować, usiłował wynegocjować systemy osłonowe kontynuuje Gidziński Ale nawet analizy unijne pokazują, że choć Polska poniosła najwyższe koszty związane z pakietem, systemy osłonowe nie zadziałały.

Dodatkowo realizacja założeń projektu KE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB  Polski o 1,8 proc. do roku 2030 oraz ograniczenie zdolności do realizacji polityki energetycznej i gospodarczej zgodnej z interesem polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Jeżeli dokument zostanie przyjęty na Radzie Europy, będzie za późno na protesty podkreśla ekspert Potem KE przygotuje regulacje prawne i Parlament Europejski zagłosuje. Teraz jest ostatni moment na weto. Pakiet klimatyczny nie jest skuteczny, badania pokazują, że emisja i tak nadal rośnie.

Szefowie central związkowych zwracają również uwagę, że „propozycji KE nie da się naprawić niewielkimi zmianami”. Potrzebny jest gruntowny przegląd I Pakietu Klimatycznego oraz zmiana podejścia to tematu, również ze względu nową sytuację międzynarodową. Obowiązkiem rządu jest „zabezpieczenie potrzeb bytowych i miejsca pracy obywateli oraz stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju” przypominają związkowcy.

Mając to wszystko na uwadze, przewodniczący największych central związkowych w Polsce apelują o odrzucenie Pakietu 30 w całości.

ACH, Dział Informacji Komisji Krajowej

fot. Wikipedia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę