Związek nadal musi walczyć

W drugim dniu obrad członkowie Komisji Krajowej złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz przyjęli stanowisko w sprawie 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zdjęcia: Wojciech Milewski

Związkowcy jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie rocznicy powstania „Solidarności”, w którym składają hołd represjonowanym, więzionym , a także i głównie tym, którzy za przynależność związkową zapłacili życiem. Jednocześnie przypominają, że choć od ponad 25 lat cieszymy się wolnością, Związek nadal musi walczyć o poszanowanie podstawowych praw pracowniczych, związkowych i obywatelskich.  Niestety, przemiany nie spełniły oczekiwań. Dla zbyt wielu „wolność, znaczy bieda, samotność i ubóstwo”. „Solidarność” chce działać, aby Polska stała się „domem dla wszystkich jej mieszkańców, w którym panuje solidarność, sprawiedliwość i wzajemna troska o dobro wspólne. By wolność, której fundamentem stał się Sierpień 80 była prawdziwą wolnością dla wszystkich jej obywateli, postulaty tamtego sierpnia muszą pozostać dla nas ideowym drogowskazem i naszym kredo”- napisano w dokumencie.

Do udziału w obradach zostali zaproszeni byli przewodniczący KK, Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek.  – Musimy bardziej promować działania Związku – mówił  Krzaklewski – Nie chodzi o to, żeby się chwalić. Chodzi o prawdę. Przecież „Solidarność” walcząc o prawa pracownicze i godność ludzi pracy, zawsze walczyła też o prawdę. Były szef Związku podkreślał też znaczenie układów zbiorowych pracy. – W Belgii pokrycie prawa pracy układami zbiorowymi wynosi 100 procent i uzwiązkowinie tam rośnie, podczas gdy w innych krajach maleje – wyjaśniał Krzaklewski. W jego opinii ważne jest, by „Solidarność” również dążyła do jak największego pokrycia układami zbiorowymi prawa pracy.

Z kolei Janusz Śniadek, szef PiS na Pomorzu, były lider Związku przypomniał, że  „Solidarność” próbowała wprowadzić do EKZZ postulat o europejskiej płacy minimalnej, który byłby naliczany kwotowo od średniej krajowej w poszczególnych krajach. Nie zgodziły się na to inne państwa. – Dzisiaj Niemcy zmienili zdanie – mówił Śniadek – Sądzę, że „S” powinna po raz kolejny postulować w sprawie europejskiej płacy minimalnej, to by rozwiązało wiele problemów.

hd/www.solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę