ZUS radzi: A1 za granicą

Pracodawcy, decydujący się na delegowanie pracowników do pracy za granicą, powinni rozważyć, czy nie warto wyposażyć ich w zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do jego posiadacza, w okresie pracy lub działalności za granicą, stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie A1 to ważny dokument dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jego posiadacz podlega wyłącznie przepisom państwa, które go wydało. Dzięki temu, pracownik nie musi podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym przejściowo pracuje do wskazanej daty jego wygaśnięcia lub do czasu jego wycofania przez wydającą instytucję.

W ub.r. oddziały ZUS wydały ok. 600 tys. zaświadczeń A1. W IV kwartale ub.r. w naszym województwie oddziały ZUS wydały ich 8,7 tys. Najczęściej jako miejsce  delegowania wskazywane są Niemcy (51,27%), Francja (11,57%) i Belgia (7,56%).  Zaświadczenia A1 otrzymują również zatrudnieni przez polskie firmy obywatele państw trzecich.

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć osobiście,  wysłać pocztą lub drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli ZUS dysponuje  wszystkimi niezbędnymi informacjami, które nie budzą wątpliwości, dokument wydaje niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania – w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

(oprac. ASG)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę