ZUS przypomina. Do 31 maja rozlicz się przychodów

Tylko do końca maja pobierający zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracujący mają czas na rozliczenie się z ZUS ze swoich przychodów. Osiągany przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Do 31 maja 2017 r. pobierający zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz ich pracodawcy powinni powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku rozliczeniowym przychodach z tytułu pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, czyli z np. umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 marca 2016 r., a zakończył 28 lutego 2017 r.

Roczne rozliczenie to bilans wysokości, w jakiej świadczenie było wypłacone, a w jakiej z uwagi na osiągany przychód faktycznie przysługiwało. Osiągany przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Rozlicznie przybiera formę roczną lub miesięczną, a ZUS zawsze dokonuje go metodą korzystniejszej dla świadczeniobiorcy.

Dla okresu 2016/2017 roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 11 700,00 zł. Świadczenie ulegnie zmniejszeniu, gdy uzyskany przychód przekroczy tę kwotę. Dopuszczalna kwota przychodu to 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W każdym miesiącu roku rozliczeniowego obowiązuje w tej samej wysokości. Stosuje się ją przy zmniejszaniu świadczeń przedemerytalnych w trakcie roku rozliczeniowego. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła 975,00 zł.

Świadczenie ulegnie zawieszeniu, jeżeli przychód przekroczy graniczną kwotę przychodu, stanowiącą 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W roku rozliczeniowym miesięczna kwota graniczna 2016/2017 wynosiła – 2 729,90 zł, a roczna graniczna – 32 758,80 zł

Należy pamiętać, że niezależnie od kwoty tego zmniejszenia świadczenie nie może być niższe od gwarantowanej wysokości, która od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 201 7r. wynosi 514,93 zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę