ZRG w perspektywie zmian w wiodących przedsiębiorstwach

Zanosi się na poważne zmiany właścicielskie w  przedsiębiorstwach Wybrzeża, które są bacznie obserwowane przez związkowców z „Solidarności”. Związkowcy z Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zastanawiali się też nad nowatorskim rozwiązaniem dotyczącym pracowników tymczasowych, głównie zza wschodniej granicy, którzy mogliby być objęci pomocą związku.  

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący NSZZ „S” w Stoczni Gdańsk SA przestrzegał związkowców przed zapaścią, która grozi zakładowi o ile Skarb Państwa nie porozumie się z ukraińskimi właścicielami stoczni.  

 - Dążymy, aby Skarb Państwa przejął pakiet większościowy w Grupie Stoczni Gdańsk, ale strona ukraińska zaczęła eskalować swoje warunki. Sprawa jest polityczna ze względu na stosunki polsko -ukraińskie i zajecie przez Rosjan Doniecka. Uważamy zaś, że to rząd polski powinien podnieść  kapitał zakładowy, za to biorąc zakład. Nie ma naszej zgody, by pracownicy byli szantażowani opóźnieniem wypłaty. Jeśli dojdzie do takiego szantażu przystąpimy do akcji protestacyjnej – przestrzegał Guzikiewicz.

Wielka polityka determinuje zatem przyszłość tego ważnego zakładu. Czy jej skutkiem będzie pracowniczy protest?

Przypomnijmy, że wywodzący się z Donbasu ISD (w składzie mając kolejno Hutę Ałczewską i Ałczewski Kombinat Koksochemiczny, Hutę Dniepropietrowską, Hutę Częstochowa i  Stocznię Gdańską) został założony w 1995 roku. Największymi jego akcjonariuszami są oligarchowie Serhij Taruta i Witalij Hajduk, były doniecki wojewoda. Obecnie GSG zarządza Ludmiła Buimister, jako prezes Zarządu Stocznia Gdańsk S.A. i GSG Towers sp. z o.o.

Z kolei związkowcy ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni nadal czekają na spotkanie z szefem MON min. Antonim Macierewiczem, w ramach zespołu trójstronnego. Chcą jasny

Duże zmiany szykują się też w wybrzeżowej energetyce. Można by nawet ten proces nazwać „repolonizacją energetyki”.

– EDF wychodzi z Polski. Jest podpisana umowa wstępna na kupno aktywów EDF przez naszą rodzimą Polską Grupę Energetyczną – poinformował Ryszard Gajewski, związkowy lider z EDF Polska o. Wybrzeże.

Francuzi od 16 lat są graczami na rynku polskiego ciepła. W tym czasie zatrudnienie w EC Wybrzeże spadło z 1,4 tys. do 311 osób. Pozostała kadra menadżerska, inżynierska, nadzorująca proces produkcji ciepła i technicy na blokach energetycznych.

– Pracownicy, którzy odeszli nie wyparowali. Znaleźli się w programach dobrowolnych odejść. Dzięki związkowi na dobrych warunkach. Inni zostali wypchnięci do spółek – mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG.

PGE podpisała umowę kupna ośmiu elektrociepłowni należących dotychczas do francuskiej Électricité de France. Co ciekawe sprzedaż „ciepła” Francuzom nie była prywatyzacją. Zachodnie społeczeństwa nie wyzbywają się takich usług. W Électricité de France 83 proc. akcji ma francuskie państwo! Spółka mająca 76 mld euro obrotu jest więc państwowa jak koncern Polska Grupa Energetyczna, w której 57 proc. akcji ma polskie państwo.

PGE z EdF (EDF International SAS i EDF Investment II B.V.), warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce za ponad miliard euro, czyli 4,5 mld zł.

Na Wybrzeżu jej aktywa to EDF Wybrzeże, czyli dwie elektrociepłownie Elektrociepłownia Gdańska i Elektrociepłownia Gdyńska

W czwartek 1 września Polska Grupa Energetyczna złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką EDF Polska.  PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy. Wówczas PGE nabędzie cztery elektrociepłownie tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie i Toruń oraz Elektrownię Rybnik.

Ważnym tematem spotkania związkowców w ramach ZRG była praca tymczasowa cudzoziemców oraz otoczenie ich związkową opieką i pomocą w upominaniu     się o cywilizowany rynek pracy, zdrową konkurencję i zwalczanie pracy na czarno.

Co ciekawe w porozumieniu z władzami naszego Związku w Regionie Gdańskim powołano Organizację Międzyzakładową NSZZ „S” Pracowników Tymczasowych. Jest to swoisty „związkowy eksperyment”

Stąd i konieczność przetłumaczenia Statutu związku na języki obce, podobnie jak deklaracji członkowskich przystąpienia do NSZZ „S”.

Chodzi przy tym o to, aby nie zamykać rynku pracy, dbając jednocześnie o warunki pracy i płacy. Pracownicy zza wschodniej granicy już stanowią poważną grupę zawodową w przemyśle przetwórstwa spożywczego, centrach logistycznych handlu, czy w rolnictwie i przemyśle okrętowym.

Stąd i plan dotarcia do środowiska pracowników zagranicznych z informacją związkową i ofertą pomocy. Dotychczas blisko 88 procent obywateli Ukrainy przybywało do nas na tzw. oświadczenia i podejmowało się zajęć na umowach zlecenia czy o dzieło. Ostatnie dane ZUS wskazują, że składki na ZUS odprowadza 320 tys. obywateli Ukrainy, czyli niemal co trzeci, zaczyna się więc cywilizowanie rynku pracy cudzoziemców.

Kolejny temat to związkowe wybory. W ich perspektywie i kampanii od września 2017 roku na kadencje 2018-22 uzupełniono skład Regionalnej Komisji Wyborczej.

 • Bożena Brauer
 • Stefan Gawroński
 • Edward Fortuna
 • Irena Jenda
 • Sławomir Kalwasiński
 • Wojciech Korytowski
 • Zbigniew Kowalczyk
 • Andrzej Netkowski
 • Wojciech Litewski
 • Krzysztof Prokopiuk
 • Zbigniew Sikorski
 • Roman Kuzimski
 • Eugeniusz Dosz

Przed nami około 400 zebrań wyborczych. Ordynację wyborczą ostatecznie przyjmie Komisja Krajowa zbierająca się 20 -21 czerwca br.  w Rydzynie koło Leszna.

Z kolei nasz Region od przyszłego tygodnia zajmie się wstępnym planowaniem obchodów 37 rocznicy Sierpnia.

Centralne uroczystości zaś zaplanowane są w Lubinie. W tym mieście w 1982 roku, w drugą rocznicę podpisania Porozumień sierpniowych, od milicyjnych kul padli Mieczysław Poźniak, Andrzej Trajkowski i Michał Adamowicz.

Artur S. Górski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę