ZRG „S”: Wrzesień 2013 – dni protestu przeciwko lekceważeniu społeczeństwa

Harmonogram związkowej akcji protestacyjnej „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych rozpisanej od 11 do 14 września 2013 r. w Warszawie zdominował obrady ZRG NSZZ „Solidarność”. Będzie to najpewniej największa akcja protestacyjna przeciwko polityce rządu od początku transformacji w 1989 roku.

Zdjęcia: Wojciech Milewski

 

Protest wobec niekorzystnych zmian w Kodeksie pracy jest też odpowiedzią na próby ograniczenia prawa do manifestacji i ograniczaniu demokracji bezpośredniej. Ostatnio np. pracownicy szpitala w Kościerzynie, którym nie wypłacono pensji w terminie odpowiadać mają przed prokuratorem za demonstrację przed urzędem marszałkowskim – związkowcy spacerowali po chodniku w pobliżu urzędu.

„Solidarność” domaga się takich działań rządu, których celem będzie ochrona miejsc pracy, ograniczenia szkodliwej dla państwa plagi umów śmieciowych i rezygnacji z represyjnego prawa.  Związkowcy zaprotestują przeciwko uchwalonym przez parlament zmianom w kodeksie pracy, wydłużającym okres rozliczeniowy czasu pracy, wysokości płacy minimalnej i podwyższeniu wieku emerytalnego, przeciw brakowi uczciwego dialogu społecznego. Postulatem będzie też zmiana konstytucji w części dotyczącej wprowadzenia zasady obligatoryjnego referendum krajowego i ustawy o referendach.

Pierwszego dnia protestu, czyli 11 września mają się odbyć branżowe demonstracje przed sześcioma resortami: pracy i polityki społecznej, zdrowia, skarbu, gospodarki, transportu i budownictwa, spraw wewnętrznych. Weźmie w nich udział po około 2,5 tys. manifestantów, czyli w sumie 12-15 tys. związkowców.  Na ręce ministrów złożone będą petycje.

Pikiety rozpoczną się o godz. 12.00, a po ich zakończeniu uczestnicy przejdą pod Sejm RP, gdzie odbędzie się wspólna manifestacja. Od tego momentu rozpocznie też swoje funkcjonowanie miasteczko namiotowe, które będzie działało do 14 września.

Pozostanie w nim do rana kilkuset związkowców, m.in. pięćdziesięcioosobowa grupa stoczniowców ze Stoczni Gdańsk.

W drugim dniu protestu 12 września (czwartek) zaplanowany jest „Dzień ekspercki”. W miasteczku przed Sejmem, są zaplanowane spotkania i debaty na temat postulatów związkowców z udziałem ekspertów, środowisk naukowych oraz pracodawców. W miasteczku namiotowym przed Sejmem RP odbędą się panele dyskusyjne na temat stanu służby zdrowia oraz polityki gospodarczej państwa i ratowania polskiego przemysłu.

Trzeci dzień akcji (13 września) ma mieć formułę Hyde Parku i debaty obywatelskiej – jak odzyskać państwo dla obywateli. W tym dniu w miasteczku przed Sejmem RP od godz. 12.00 będą kontynuowane debaty eksperckie, w tym na temat referendów obywatelskich. Ok. godz. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym nasz protest.

W sobotę w południe ruszy marsz gwiaździsty na Plac Zamkowy. Manifestanci wyruszą przez ulice stolicy na Rondo de Gaulle’a z trzech kierunków. Poszczególne kolumny zbiorą się i wyruszą z błoń okalających Stadion Narodowy, z Placu Defilad przed pałacem Kultury i Nauki oraz sprzed Sejmu. NSZZ „Solidarność” wyruszy sprzed gmachu Sejmu ul. Wiejską lub Al. Jerozolimskimi. Trzy manifestacje spotkają się na rondzie – „pod palmą” i dalej przejdą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Kolumna manifestantów będzie tak długa, że przemarsz może trwać nawet kilka godzin. Warto więc by osoby starsze zabrały ze sobą składane krzesełka. Nie zapomnijmy też o wodzie. Na trasie protestu ustawione będą telebimy przy Rondzie de Gaulle’a, przy Placu Trzech Krzyży na Krakowskim Przedmieściu i na Placu Zamkowym.

Przed Zamkiem Królewskim wystąpią związkowi liderzy. Zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na Placu Zamkowym przewidziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. Nie będzie wystąpień polityków. Tam też około 17. nastąpi finał protestu.

Jak przypomniał Jacek Rybicki, członek prezydium ZRG akcja protestacyjna winna zakończyć się apelem o zbieranie podpisów pod wnioskiem o samorozwiązanie parlamentu.

Po manifestacji część autokarów „Solidarności” wyruszy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy.

Pamiętajmy:

  • o sporządzeniu listy uczestników wyjeżdżających autokarami do stolicy (niezwłocznie po wyruszeniu na trasę)
  • miejsca parkingowe w Warszawie będą przygotowane w okolicach Torwaru i parku Agrykola.
  • wyjazd z Gdańska do Warszawy o godz. 5. Do stolicy należy dotrzeć na godz. 11.00-11.30.
  • faktury za wynajem autokaru oraz wyżywienie (stawka 25 zł/doba) na ZRG NSZZ „S” (również na trasę do Częstochowy)
  • związkowcom pozostającym na noc w miasteczku namiotowym zapewniony zostanie dodatkowy posiłek
  • banery z hasłami, postulatami na manifestację można zamawiać w „Akwenie” (tel. 308 44 00, www.akwendruk.pl)
  • bieżące komunikaty będą rozsyłane do organizacji zakładowych pocztą elektroniczną i sms
  • bądźmy czujni na wszelkie przejawy prowokacji; protestujmy stanowczo i godnie.

Akcję wyjazdową i całą logistykę protestu z ramienia ZRG „S” koordynują Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego ZRG, tel. 515 240 491 i Jan Szewczyk, tel. 603 934 165

W poniedziałek w siedzibie FZZ w Warszawie (ul. Jaracza 2) w południe rozpoczęło się  spotkanie grupy roboczej Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Jako że obrady ZRG wypadły po rocznicowych obchodach Sierpnia 1980 i 1988 roku przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i wzięli udział w uroczystościach upamiętniających narodziny NSZZ „Solidarność”.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę