ZRG: o RDS, dyskryminacji związkowców, problemach i sukcesach w zakładach pracy

Podsumowanie obchodów sierpniowych, zbliżające się wybory parlamentarne oraz lista kandydatów, których warto poprzeć, Wojewódzka Radzie Dialogu Społecznego, dyskryminacja związkowców w DCT Gdańsk i Igloporcie w Gdyni, sytuacja w Wojewódzkim Centrum Onkologii, Poczcie Polskiej i Stoczni Marynarki Wojennej oraz prośba do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie Andrzeja Kołodzieja to główne tematy, którymi zajmował się Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” podczas dzisiejszych (7 września) obrad.

27 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Ustawa czekała na publikacje aż 30 dni do 27 sierpnia, a zacznie obowiązywać od 11 września. Dzień później można już tworzyć Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

– Prowadziliśmy w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami strony pracodawców: Lewiatanem i Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw – poinformował  przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Członkowie ZRG podjęli uchwałę upoważniającą Prezydium do wdrożenia procedury ustawy o RDS na szczeblu wojewódzkim.

Przyjęto również stanowisko w sprawie ułaskawienia przez prezydenta byłego opozycjonisty Andrzeja Kołodzieja. Został on prawomocnie skazany w 2013 r., w 11 lat trwającym procesie, wobec manifestujących stoczniowców, którzy protestowali w 2002 r. w obronie ich zakładu pracy. Wyrok sądu „S” uznała za niesprawiedliwy.

27 lipca radni Sejmiku Województwa Pomorskiego zdecydowali o połączeniu Wojewódzkiego Centrum Onkologii z podmiotem leczniczym Copernicus sp. z o.o. O negatywnych skutkach tej decyzji mówił Krzysztof Dośla.

– Decyzja o połączeniu obu placówek zapoczątkowała rozpad wielodyscyplinarnego zespołu oraz wywołała chaos i niepewność wśród pacjentów WCO – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”. – Już dziś niestety mamy do czynienia z obniżeniem standardu leczenia chorych onkologicznych, zwiększyło się ryzyko popełnienia błędów medycznych. Należy spodziewać się dalszego pogorszenia sytuacji w związku choćby z wymianą personelu w poradniach specjalistycznych WCO. Na przykład 1 października kończą współpracę z WCO otolaryngolodzy wąsko wyspecjalizowani w leczeniu pacjentów onkologicznych. Nie jest wykluczony scenariusz, w którym WCO drastycznie ograniczy swoją działalność na skutek indywidualnych decyzji personelu, a jest to przecież jednostka kluczowa w opiece onkologicznej.

Przewodniczący ZRG przypomniał, że decyzję o połączeniu spółek podjęto wbrew negatywnym opiniom specjalistów z dziedziny onkologii: prof. Jacka Jassema, kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii, prof. Marzeny Wełnickiej-Jaśkiewicz, konsultanta wojewódzkiego do spraw chemioterapii, Ewy Solskiej, byłej wieloletniej dyrektor, a następnie prezes WCO. Nie wzięto także pod uwagę zdania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz pacjentów.

O nadchodzących wyborach parlamentarnych i kandydatach, których warto poprzeć mówili: Janusz Śniadek, poseł PiS, były przewodniczący KK NSZZ „S” oraz Krzysztof Janiak, były wiceprzewodniczący KK NSZZ „S”.

– Wszyscy, dla których ważne są tematy: obniżenie wieku emerytalnego, prywatyzacja lasów państwowych czy posyłanie sześciolatków do szkół, powinni zagłosować na PiS, bo ta partia chce zająć się tymi problemami w przyszłym Sejmie – mówił Janusz Śniadek. Z kolei Krzysztof Janiak podkreślał, że dobro, jako rozumienie troski o człowieka to fundamenty, na jakich powstała „Solidarność” i dlatego podjął decyzję o kandydowaniu do Senatu.

O dyskryminacji członków „Solidarności” w DCT Gdańsk mówił organizator związkowy Mariusz Skrzypek.

– Działania pracodawcy zmierzają do tego, aby zlikwidować związek zawodowy w DCT Gdańsk. Od marca pracę w firmie straciło pięciu członków „S”, w tym osoby chronione – relacjonował Skrzypek. – Na szczęście koledzy otrzymali pomoc. Dwóch pracuje w branży portowej, jeden jako organizator związkowy.

„Solidarność” w DCT Gdańsk jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Domaga się wzrostu wynagrodzeń o tysiąc zł brutto, umów na czas nieokreślony dla pracowników ze stażem powyżej dwóch lat oraz wypłaty zaległych dodatków dla operatorów pracujących na sprzęcie wyższej kategorii. Jeśli żądania związkowców nie zostaną spełnione, „S” zapowiada kolejne działania, nie wykluczając strajku protestacyjnego.

Związkowcy są także dyskryminowani w gdyńskim Igloporcie.

– Członkowie „Solidarności” nie zostali przesłuchani przez Państwową Inspekcję Pracy na okoliczność dyskryminacji. A sytuacja w naszej firmie jest naprawdę dramatyczna. Zarówno ja, jako przewodnicząca, jak i inni członkowie „S” czują się dyskryminowani – mówiła Karolina Rydzewska, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Igloporcie. – Za pół roku grupa kapitałowa, w której skład wchodzi Igloport ma wejść na giełdę. Pewnie dlatego tak duże są starania pracodawcy, aby nas spacyfikować.

O trudnej sytuacji w Poczcie Polskiej mówił Gustaw Czarnowski, przewodniczący KP Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku.

– Poczta Polska zatrudnia ok. 78 tysięcy pracowników, sześć tysięcy zamierza zwolnić. Pracownicy poczty zarabiają bardzo mało. Nowo przyjęci otrzymują na starcie 1690 zł i wyrównanie do najniższej krajowej – mówił Gustaw Czarnowski. – Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą, żądamy podwyżek. Spisaliśmy protokół rozbieżności, jest jeszcze kwestia wyboru mediatora.

W trudnej sytuacji jest także Port Gdański Eksploatacja i Stocznia Marynarki Wojennej. O problemach w tych spółkach mówili Piotr Ratkowski i Mirosław Kamieński.

Mówiono także o sukcesach. Paweł Dziwosz z „S” w Federal Mogul Bimet poinformował o wynegocjowanych z pracodawcą podwyżkach. Dużym osiągnięciem z kolei może się pochwalić Remontowa Shipbuilding, w której zwodowano polski niszczyciel ORP Kormoran. Niestety zarówno TVP, jak i „Dziennik Bałtycki” podały na ten temat błędne informacje. Sugerowano jakoby okręt został wybudowany i zwodowany w Stoczni Gdańskiej. Z tego powodu KM NSZZ „S” Remontowa Shipbuilging wniosła do TVP i redakcji „Dziennika Bałtyckiego” protest, domagając się sprostowania.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego mówiono także o sytuacji w oświacie.

– W 2012 r. nauczyciele otrzymali ostatni raz podwyżki wynagrodzeń. Od tego czasu podejmowaliśmy różne działania, w tym pikiety, zwracając uwagę na sytuację pracowników oświaty – mówiła Bożena Brauer, przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

W związku z rozpoczęciem roku odbywały się również w szkołach konkursy na stanowiska dyrektorów.

– To niepokojące, ale w dwóch przypadkach osoby, które przegrały w konkursie, objęły stanowiska dyrektora – mówiła Bożena Brauer.

O służbie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki mówił Krzysztof Żmuda. Są jeszcze trzy wolne terminy: 20 lutego, 26 listopada i 10 grudnia, dla chcących wziąć udział w tym zaszczytnym dziele i obowiązku „S”.

zola

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę