ZRG. Dość lekceważenia społeczeństwa!

Sprawy organizacyjne związane z manifestacją „Solidarności”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, przygotowywaną na 9 listopada w Gdańsku zdominowały dzisiejsze (4 listopada) posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego apelował o mobilizację i liczny udział w manifestacji. W trakcie spotkania przedstawiony został szczegółowy scenariusz przebiegu protestu. Uczestnicy manifestacji mają zebrać się 9 listopada o godz. 11 przed bramą nr 2 w Gdańsku. Tam ma zostać odczytany dokument wyjaśniająca, dlaczego związkowcy prowadzą protest. Potem ma nastąpić przemarsz ulicami: Wały Piastowskie, Wały Jagiellońskie, Węzeł Hucisko, Targ Drzewny, Targ Węglowy, Długa i Długi Targ do Zielonej Bramy.

Na Długim Targu odbędzie się wiec. Ma być tam oczytana odezwa, zawierająca postulaty protestujących.

Tam ma także odbyć się happening. Obok styropianowej figury Donalda Tuska ma być także urna, do której będzie można wrzucać kartki z życzeniami lub oczekiwaniami wobec premiera. Przy Zielonej Bramie manifestanci skorzystają ze związkowego poczęstunku.

Na manifestację do Gdańska przyjadą także reprezentacje „S” z innych regionów: słupskiego, warmińsko-mazurskiego, elbląskiego, zachodniopomorskiego, toruńskiego.

Krzysztof Dośla przedstawił podczas zebrania treść listu, który podpisali 30 października szefowie „Solidarności”, FZZ i OPZZ. Omawia on m.in. problematykę fikcyjnego ze strony rządu dialogu społecznego oraz proponowane przez związkowców rozwiązania prawne. Dokument ten został przekazany prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu z prośbą, aby się w włączył w prowadzenie dialogu. Związkowcy oczekują, że prezydent będzie działał na rzecz podjęcia prawdziwego, wiarygodnego dialogu społecznego.

Dokument ten został także wręczony pracodawcom. „Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponują stronie pracodawców podjęcie rozmów dotyczących wypracowania nowej formuły prowadzenia dialogu społecznego w Polsce, w tym projektu nowej ustawy (oraz zmian w innych ustawach)”.

Ta skarga ma być również przekazana przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Związkowcy planują, aby dokument został wręczony w trakcie pikiety, która miałaby być zorganizowana albo w Brukseli, albo w Strasburgu.

Przewodniczący Regionu Gdańskiego stwierdził, że również na poziomie wojewódzkim dialog społeczny jest praktycznie fikcją.

Krzysztof Dośla przypomniał również o ankietach przeprowadzonych w maju nt. form protestu.

– Solidarnościowy strajk ostrzegawczy nie został zarzucony – stwierdził Krzysztof Dośla. – Są prowadzone rozmowy z zakładami, w których prowadzony jest spór zbiorowy. Chcemy dotrzeć do grup, które nie mogą strajkować, a które chciałyby, abyśmy wsparli je strajkiem solidarnościowym. To także jest przedmiotem rozważań prowadzonych przez Sztab Protestacyjny.

Podczas manifestacji 11 i 12 września w Warszawie delegacje złożyły w poszczególnych ministerstwach petycje związkowe. Przewodniczący „S” przedstawił odpowiedzi ministra Władysława Kosiniak Kamysza, który wypowiedział się w imieniu resortów.

Przypomnijmy, manifestujący żądali zmian dotyczących wprowadzonego  elastycznego czasu pracy, domagali się ograniczenia umów śmieciowych, wycofania się rządu z ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego, pełnego wykorzystania środków finansowych, które miałyby być przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu.

Minister Kosiniak Kamysz odniósł się również do sytuacji Stoczni Gdańsk. Z treści pisma wynika jednak, że rząd nie zamierza przeciwdziałać likwidacji stoczni. Minister Kosiniak Kamysz stwierdził, że przemysł stoczniowy dzięki wsparciu ARP radzi sobie dobrze na rynku. Stocznia Gdańsk nie może jednak oczekiwać pomocy ze strony państwa.  Pomiędzy właścicielami stoczni: Gdańsk Shipyard Group  i ARP prowadzone są rozmowy i podstawą decyzji Agencji ma być wiarygodny biznesplan. Według ministra Gdańsk Shipyard Group nie przedstawiła wymaganych dokumentów.

Krzysztof Żmuda omawiał straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Od maja 2011 r. Region Gdański uczestniczył 30 razy w służbie przy grobie bł. ks. Jerzego. W tym roku przedstawiciele naszego regionu byli w Warszawie już 13 razy, zaplanowane są jeszcze dwie służby.

- Cieszymy się, że w tym roku w ciągu 12 miesięcy Region Gdański w sumie uczestniczyć będzie w 15 służbach przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – mówił Krzysztof Żmuda. – Przyszły 2014 rok mamy już „obsadzony”. Do zagospodarowania został nam jeszcze 25 stycznia.

Żmuda dodał, że w Gdańsku nie ma relikwii bł. ks. Jerzego. W przyszłym roku będzie obchodzona 30 rocznica męczeńskiej służby bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

- Planujemy, aby relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przekazane zostały bazylice św. Brygidy podczas uroczystości 31 sierpnia.

Dr Waldemar Uziak omawiał podczas ZRG przepisy dotyczące przedłużonego okresu rozliczeniowego oraz systemu przerywanego czasu pracy. O wyborach związkowych na kadencję 2014-2018 mówił natomiast Stefan Gawroński.

Kolejne spotkanie Zarządu Regionu Gdańskiego planowane jest na 2 grudnia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę