Zostały jeszcze 2 dni na przeprowadzenie referendum

Sytuacja Stoczni Gdańsk oraz przebieg wewnątrzzwiązkowego referendum to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu, które odbyło się 3 czerwca br. Członkowie ZR wybrali również skład Regionalnej Komisji Wyborczej, która nadzorować będzie wybory władz Związku na nową kadencję 2014 – 2018.

Czerwcowe posiedzenie ZRG rozpoczęła informacja ze sprawdzania finansowego ZRG NSZZ „Solidarność” za rok 2012, przedstawiona przez główną księgową Danutę Łukasińską.

Następnie przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla przedstawił kalendarz wyborczy na kadencję 2014 – 2018 roku. Zgodnie z nim wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku trwać będą od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Nad wyborami czuwać będzie Regionalna Komisja Wyborcza, w skład której weszli: Bożena Brauer, Edward Fortuna, Stefan Gawroński, Irena Jenda, Wojciech Korytowski, Sławomir Kalwasiński, Zbigniew Kowalczyk, Zbigniew Sikorski, Krzysztof Prokopiuk, Jerzy Protasewicz i Krzysztof Żmuda.

Dla organizacji związkowych Dział Szkoleń przygotował szkolenia dotyczące przeprowadzenia wyborów – Jesteśmy gotowi, aby takie szkolenia rozpocząć już we wrześniu, ale jeśli organizacje związkowe chcą to możemy rozpocząć szkolenia już w połowie sierpnia – powiedziała Irena Jena kierownik Działu Szkoleń.

Niewątpliwie najważniejszym punktem Zarządu Regionu była sprawa referendum wewnątrzzwiązkowego, które trwać będzie w organizacjach związkowych jeszcze dwa dni. – Na razie spłynęło kilkadziesiąt protokołów z przeprowadzonych badań w organizacjach związkowych. Myślimy, że większość dotrze do nas do końca tygodnia – powiedział przewodniczący ZR Krzysztof Dośla. Dodał jednocześnie, że nie można jeszcze mówić o tym, jakie odpowiedzi przeważają, co jest jednak pozytywne to fakt, że jeśli już takie referendum odbyło się w organizacji związkowej to wzięło w nim udział średnio 70 proc. członków związku.

Niepewna sytuacja Stoczni Gdańsk to następna ze spraw omawianych na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Regionu. – Pensje w ratach praktycznie otrzymujemy od początku roku. Także pensja czerwcowa jest poważnie zagrożona – mówił Karol Guzikiewicz zastępca przewodniczego stoczniowej „Solidarności”. Przedstawił on członkom ZR przyczyny, które doprowadziły do tragicznej sytuacji Stoczni Gdańsk. Są wśród nich przyczyny obiektywne, jak choćby wzrost cen stali, co powoduje nieopłacalność budowania samych kadłubów bez wyposażenia, ale i takie na które wpływ ma rząd i jego agencje, jak na przykład nie dotrzymanie złożonej obietnicy o dokapitalizowaniu stoczni przez Agencję Rozwoju Przemysłu, czy też wspieranie podmiotów konkurencyjnych, które znane są z zatrudniania pracowników na umowach śmieciowych czy samozatrudnieniu.

Członkowie Zarządu Regionu przyjęli stanowisko, w którym poparli pracowników Stoczni Gdańsk walczących o swoje miejsca pracy. Jednocześnie wezwali właściciela Stoczni do podjęcia działań, których celem będzie utrzymanie miejsc pracy i uratowanie zakładu przed likwidacją.

Ponadto związek domaga się od rządu, agencji państwowych, a także zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi „wsparcia dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy, a nie budowania nieuczciwej konkurencji, która często eliminuje z rynku uczciwych pracodawców”. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” wystąpiła do Ministerstwa Skarbu Państwa o zwołanie w trybie pilnym Komisji Trójstronnej w sprawie Stoczni Gdańsk.

(mk)

 

Gdańsk 3.06.2013 r.

Stanowisko

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

ws. Stoczni Gdańskiej

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża pełne poparcie dla koleżanek i kolegów ze Stoczni Gdańskiej walczących o swoje miejsca pracy. Zarząd wzywa właścicieli Stoczni do podjęcia działań, których celem będzie utrzymanie miejsc pracy i uratowanie zakładu przed likwidacją. Jest to szczególnie ważne w przypadku przemysłu stoczniowego, generującego także miejsca pracy w zakładach kooperujących, wytwarzającego produkt technologicznie zaawansowany, przeznaczony głównie na eksport. ZRG popiera także wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego domagający się zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komisji Trójstronnej w tej sprawie.

Od rządu, agencji państwowych, a także specjalnych stref ekonomicznych domagamy się wsparcia dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy, a nie budowania nieuczciwej konkurencji, która często eliminuje z rynku uczciwych pracodawców. Takie działania nie tylko rujnują rynek pracy, ale również są zagrożeniem dla stabilnego rozwoju regionu. Domagamy się jednoznacznego stanowiska w tej sprawie także władz wojewódzkich i samorządowych.

 

Bogdan Olszewski

ZRG NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę