„Żółta kartka” od „Solidarności” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku

„Żółtą kartkę” od NSZZ „Solidarność” otrzymał Urząd Miejski w Gdańsku. Powodem ostrzeżenia było zamówienie publiczne na remont gdańskiego ratusza dopuszczające zatrudnianie przez wykonawców zlecenia pracowników na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Akcję przyznawania symbolicznych  „żółtych kartek” prowadzi od lipca 2015 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W tym czasie przyznano 30 ostrzeżeń dla instytucji publicznych z całej Polski. Urząd Miejski w Gdańsku jest jak dotąd jedynym ukaranym podmiotem z województwa pomorskiego.

Piętnowane są szczególnie rażące rozstrzygnięcia przetargów w systemie zamówień publicznych. Obserwujemy rynek, szczególnie w sektorze ochrony, sprzątania, usług budowlanych, gdzie występuje najwięcej patologii. Opracowaliśmy system „żółtych kartek” dla zamawiających, którzy rozstrzygając przetargi wybierają oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami, poniżej wynagrodzenia minimalnego lub zamawiających nie stosujących klauzul społecznych. Informujemy również o tego typu przypadkach organy nadrzędne i założycielskie oraz Urząd Zamówień Publicznych – wyjaśnia koordynująca projekt Sylwia Szczepańska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S”, jednocześnie członek doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Celem akcji jest m.in. zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem zatrudniania znacznej liczby pracowników na podstawie tzw. umów śmieciowych i konieczność stosowania tzw. klauzul społecznych w procedurach przetargowych instytucji publicznych. Takie działania przynoszą efekty. O „żółtej kartce” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku informowało m.in. Radio Gdańsk, pochylając się przy okazji nad kwestią „umów śmieciowych”. Polska jest niechlubnym liderem pod tym względem w Europie. Taka forma zatrudnienia dotyczy blisko jednej trzeciej pracowników!

Czytaj więcej o akcji „Żółta kartka”

Zobacz informację Radia Gdańsk

Zobacz profil akcji „Żółta kartka” w serwisach społecznościowych

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę