„Żółta kartka” dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

„Żółtą kartkę” od NSZZ „Solidarność” otrzymała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Ostrzeżenie jest związane z przetargiem nieograniczonym na „Budowę oświetlenia fragmentu ul. Broniewskiego (etap I), ul. Dunikowskiego (etap II), ul. Gałczyńskiego (etap III), ul. Krasickiego (etap IV), fragmentu ul. Łozy nr 5, 9, 17 (etap V) w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” oraz innymi przetargami przygotowanymi przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. „Solidarność” zwraca uwagę na potrzebę zmiany dokumentacji przetargowej i dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów w celu uwzględnienia wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę. To kolejna „żółta kartka” dla Miasta Gdańsk (w jego imieniu ogłosiła przetarg DRMG). Pierwsza kartka z 25 listopada 2015 r. również dotyczyła robót budowlanych.

Akcję przyznawania symbolicznych „żółtych kartek” prowadzi od lipca 2015 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Piętnowane są szczególnie rażące rozstrzygnięcia przetargów w systemie zamówień publicznych. Obserwujemy rynek, szczególnie w sektorze ochrony, sprzątania, usług budowlanych, gdzie występuje najwięcej patologii. Opracowaliśmy system „żółtych kartek” dla zamawiających, którzy rozstrzygając przetargi wybierają oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami, poniżej wynagrodzenia minimalnego lub zamawiających nie stosujących klauzul społecznych. Informujemy również o tego typu przypadkach organy nadrzędne i założycielskie oraz Urząd Zamówień Publicznych – wyjaśnia koordynująca projekt Sylwia Szczepańska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S”, jednocześnie członek doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Celem akcji jest m.in. zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem zatrudniania znacznej liczby pracowników na podstawie tzw. umów śmieciowych i konieczność stosowania tzw. klauzul społecznych w procedurach przetargowych instytucji publicznych. Takie działania przynoszą efekty. O „żółtej kartce” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku informowało m.in. Radio Gdańsk, pochylając się przy okazji nad kwestią „umów śmieciowych”. Polska jest niechlubnym liderem pod tym względem w Europie. Taka forma zatrudnienia dotyczy blisko jednej trzeciej pracowników!

Zobacz pismo „S” do prezydenta Gdańska

Czytaj więcej o „żółtych kartkach”

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę