Znika Bankowy Tytuł Egzekucyjny – prezydent Duda podpisał szereg ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 27 października br. kilkanaście ustaw, które przegłosował odchodzący Sejm. Mają one wpływ na również na rynek usług finansowych,  system ubezpieczeń społecznych, polisolokaty. To wynik przyśpieszenia, jakie nabrała koalicja PO-PSL przed wyborami. Po 8 latach rządów nie niewiele się to jej zdało, ale obywatele niewątpliwie zyskują.

Wśród podpisanych ustaw jest m.in. ustawa regulującą rynek ubezpieczeniowy, która zakłada ochronę konsumentów przed nadużyciami przy sprzedaży tzw. polisolokat i ubezpieczeń grupowych.

Andrzej Duda podpisał też ustawę o zasiłkach dla matek prowadzących swoje przedsiębiorstwa, która reguluje wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą. Ustawa powstała w oparciu o projekty poselskie „Matki na działalności gospodarczej”.

Z kolei nowela ustawy o grupach producenckich ma zachęcać do współpracy rolników poprzez szersze uczestnictwo w grupach producenckich. Nowe rozwiązania legislacyjne umożliwią dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych określonych w unijnych przepisach.

Prezydent Andrzej Duda podpisał też ustawę pozwalającą na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Znowelizowana przez Sejm 25 września br. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwoli na zatrudnienie 100 tys. młodych ludzi. Nowela pozwala refundować z Funduszu Pracy pracodawcom zatrudnienie młodych ludzi, a na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy ma trafić 3 mld zł.

Wśród kolejnych ustaw i nowel podpisanych przez prezydenta jest też nowelizacja prawa bankowego, likwidująca Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE), które dotychczas dopuszczało nierówność stron na korzyść banku oraz stawiało bank w uprzywilejowanej sytuacji, który dysponując BTE stawał się sędzią we własnej sprawie. Sama zgoda klienta banku podczas zaciągania kredytu na poddanie się egzekucji stanowiła wystarczający powód do jej wszczęcia.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę