Zmiany w ustawie o związkach zawodowych do konsultacji

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”  otrzymało z Rady Dialogu Społecznego  projekt  ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.  Uwagi do ustawy można nadsyłać do Zespołu Ekonomicznego na adres:  ekonom@solidarnosc.org.pl  w terminie do 18 sierpnia 2016 r.

Pismo przewodnie…>>

Ocena skutków regulacji…>>

Uzasadnienie…>>

Projekt ustawy o związkach zawodowych…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę