Zmiany w urlopie wychowawczym

2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, w tym dotyczące urlopu wychowawczego. Aktualnie wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 (a nie jak dotychczas 14) dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o urlop wychowawczy na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Nie uległ zmianie wymiar urlopu wychowawczego. Wydłużeniu uległ jednak wiek dziecka, do którego można wykorzystać urlop wychowawczy. Obecnie może on być wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Ponadto, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. Do tej pory jednocześnie mogli oni wykorzystać tylko do 4 miesięcy urlopu. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka wykorzystują urlop wychowawczy jednocześnie, wówczas łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 36 miesięcy.

Stan prawny na 9.03.2016 r.

Łukasz Sulej

Więcej porad prawnych, pogrupowanych w kategorie…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę