Zmiany w urlopie ojcowskim

Obowiązująca od 2 stycznia bieżącego roku nowelizacja kodeksu pracy wydłuża okres, w którym ojcowie będą mogli wykorzystać urlop ojcowski. Po zmianie mają na to czas do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia, a nie jak dotychczas do ukończenia pierwszego roku życia. Ponadto urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Niezmienione pozostały natomiast zasady udzielania urlopu ojcowskiego. Pracownik ojciec ma prawo do urlopu w wymiarze do 2 tygodni. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Stan prawny na 10.02.2015 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę