Zmiany w pośredniakach ograniczone

Dyrektorzy pośredniaków mogą spać spokojnie – informuje „Dziennik.Gazeta Prawna” – Rewolucyjne zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostały złagodzone i ograniczone.

MPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został przyjęty przez rząd. W ciągu najbliższych dni trafi do Sejmu. Rozwiązania zawarte w projekcie zostały osłabione. Większość zaproponowanych zmian będzie miała charakter nieobowiązkowy. Ponadto ich zasięg będzie ograniczony finansowo.

Zmiana przepisów wprowadza nowe formy pomocy bezrobotnym. Dla wsparcia osób młodych przewidziano m.in. pożyczki na założenie działalności gospodarczej, a dla pracodawców zatrudniających osoby podejmujące pierwszą pracę w życiu – refundację składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy. Firmy zatrudniające rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem będą mogły liczyć na granty na telepracę i świadczenia aktywizacyjne. A te angażujące osoby po 50. roku życia – na dofinansowanie ich wynagrodzeń.

Niestety na realizację form wsparcia przeznaczone będą niewielkie sumy z Funduszu Pracy. Większość środków na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu będzie nadal przeznaczana na staże, szkolenia i refundacje kosztów nowych stanowisk pracy. Wprawdzie urząd pracy po otrzymaniu pieniędzy może dokonywać ich przesunięć na inne metody wsparcia, ale to zależy wyłącznie od woli danego pośredniaka.

Ograniczenia dotyczą też zasad udzielania wsparcia w ramach niektórych nowych instrumentów rynku pracy. Tak jest m.in. w przypadku grantu na telepracę czy świadczenia aktywizacyjnego, przewidzianych dla firm zatrudniających osoby powracające na rynek pracy po okresie wychowania dziecka lub opieki nad osobą zależną. W projekcie przyjętym przez rząd zawężono jednak możliwość korzystania z nich wyłącznie do tych bezrobotnych, którzy widnieją w rejestrze przez minimum 3 lata.

Dział Informacji Komisji Krajowej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę