Zmiany w Kodeksie pracy? Przekaż uwagi do prezydenckiego projektu

Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Uwagi można przekazać na adres mailowy Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej NSZZ „S” (ekonom@solidarnosc.org.pl) w terminie do 12 stycznia 2015 r.

Zobacz projekt zmiany ustawy Kodeks pracy

Download PDF
Powrót Drukuj stronę