Zmiany dotyczące systemu oceniania pracy nauczycieli dzięki NSZZ „S” to krok w dobrym kierunku

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko nierzetelnym informacjom dotyczącym zmian w ocenianiu pracy nauczycieli, które przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i część mediów.

Minister edukacji Anna Zaleska po wielomiesięcznych negocjacjach z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgodziła się, aby kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i wskaźniki do nich, określał w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej, a nie dyrektor szkoły. Swoją decyzję przedstawiła 14 listopada br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie podczas spotkania z przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych. W obradach uczestniczyli członkowie Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

- Decyzja minister Anny Zalewskiej zmieniająca przepisy jest przede wszystkim efektem negocjacji z „Solidarnością”. Przypomnijmy, że KSOiW NSZZ „Solidarność” krytycznie zrecenzowała już sam projekt zmian jeszcze w marcu tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało szereg pism, w których KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraziła negatywne stanowisko w tej sprawie, domagając się usunięcia niekorzystnych przepisów. Na ten temat prowadzone były także rozmowy w trakcie spotkań z szefową edukacji w siedzibie MEN – czytamy w komunikacie przekazanym przez Olgę Zielińską, rzecznika prasowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Postulaty „Solidarności” wraz z opiniami (dotyczącymi również zmian odnoszących się do oceniania pracy nauczycieli) zostały również przedstawione minister Annie Zalewskiej w sierpniu i we wrześniu (także w czasie akcji protestacyjnej w Warszawie), a ostatnio 7 listopada 2018 r. podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Wtedy też przewodniczący „Solidarności” pracowników oświaty Ryszard Proksa ostro skrytykował wprowadzone przez minister Annę Zalewską zmiany, między innymi dotyczące systemu oceniania pracy nauczycieli. Warto dodać, że na tym spotkaniu nie było przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza.

Przypomnijmy również, że wcześniej minister Anna Zalewska zdecydowała o wydłużeniu przeprowadzania obligatoryjnej oceny pracy nauczycieli – z 3 do 5 lat. Decyzja dotycząca zniesienia tworzenia regulaminów oceniania pracy nauczycieli przez dyrektorów szkół jest de facto kontynuacją działań minister Anny Zaleskiej w kierunku naprawy nowego systemu oceniania.

To krok w dobrą stronę, ale jeszcze nie załatwia wszystkich problemów, na które wskazywaliśmy w naszych opiniach.

Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko propagowaniu informacji, że decyzje minister Anny Zalewskiej są wynikiem działań ZNP. W komunikacie przekazanym przez Olgę Zielińską, rzecznika prasowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” czytamy:

Uważamy, że pomijanie tak dużej reprezentacji związkowej, jaką jest Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”, jest ogromnym znieważeniem i lekceważeniem. Oczekujemy także ze strony minister Anny Zalewskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej rzetelnego przekazu informacji na temat wyników prac z zespołem negocjacyjnym, a więc i Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę