Zmiana zasad stosowania uproszczeń w sprawozdanich finansowych

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że zmieniły się przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące stosowania uproszczeń w zakresie składania sprawozdań finansowych (dotyczy również sprawozdań za rok 2014).

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu. Są one zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty) i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Są też zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31 marca następnego roku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych – w części przeznaczonej na cele statutowe. Przypominamy, iż każda organizacja związkowa jako odrębna od Zarządu Regionu osoba prawna, powinna mieć nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przydzielany przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy oraz numer REGON przydzielany przez Urząd Statystyczny.

Zainteresowanych informacjami o zmianach w zasadach składania sprawozdań zapraszamy do siedziby Zarządu Regionu przy Wałach Piastowskich 24, sala116,  na spotkania informacyjne w dniu 23 marca (poniedziałek), godzina 14.00 i na szkolenie skarbników w dniu 25 marca br.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Szkoleń, tel.58 3084276

Download PDF
Powrót Drukuj stronę