Zmarł arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Biskup senior archidiecezji gdańskiej abp Tadeusz Gocłowski nie żyje. Zmarł 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, o godz. 16.12 w gdańskim szpitalu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 6 maja o godz. 11 w bazylice archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

– Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski był wieloletnim krajowym duszpasterzem ludzi pracy. Wielokrotnie spotykaliśmy się na pielgrzymkach ludzi pracy w Częstochowie. W najtrudniejszym okresie dla nas, w latach stanu wojennego, ksiądz arcybiskup był wsparciem dla wszystkich. Zawsze można się było zwrócić do niego o pomoc i o radę. To naprawdę wielka szkoda i wielka strata, że taki człowiek od nas odszedł. Był świadkiem i bezpośrednim uczestnikiem najnowszej historii Polski – skomentował odejście abp. Gocłowskiego na łamach „Dziennika Bałtyckiego” przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Wśród wielu wyróżnień, które otrzymał abp Tadeusz Gocłowski, znajduje się również tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”.

Znany jest już program uroczystości pogrzebowych. Wprowadzenie trumny z ciałem księdza arcybiskupa seniora do Bazyliki Archikatedralnej nastąpi w środę o godz. 16. Msza święta w intencji zmarłego pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia zostanie odprawiona w czwartek o godz. 18. Pogrzeb rozpocznie się w piątek o godz. 11.

Tadeusz Gocłowski urodził się w 1931 roku w Piskach. W latach 1946–1951 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie. Egzamin dojrzałości złożył eksternistycznie w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w tym mieście. W październiku 1949 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1951 roku. W latach 1951-56 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 24 czerwca 1956 roku biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond. Studia kontynuował w latach 1956-59 na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

22 marca 1983 roku Tadeusz Gocłowski został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 1983 roku w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Credite Evangelio” (Zawierzcie Ewangelii). W latach 1983-84 sprawował urząd wikariusza generalnego diecezji. W 1983 roku został ustanowiony prepozytem gdańskiej kapituły katedralnej. W 1984 roku administrował diecezją po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka.

31 grudnia 1984 roku został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. Ingres do katedry Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku Oliwie odbył 2 lutego 1985 roku. 25 marca 1992 roku w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity.

W latach 1988–1989 brał udział w rozmowach w Magdalence. Dwukrotnie: w 1987 i 1999 roku gościł w Gdańsku papieża Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskich do Polski. 17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego.

Był odznaczony Orderem Orła Białego. 28 kwietnia 2016 r. gdańscy radni przegłosowali przyznanie mu tytułu Honorowego Obywatela Gdańska. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przeszedł pod koniec kwietnia drugi, bardzo rozległy wylew. Zmagał się z ciężką chorobą.

Zobacz program uroczystości pogrzebowych

ACH, niezalezna.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę