Złoty Inżynier Janusz Śniadek

Honorowy Złoty Inżynier „Przeglądu Technicznego” – taki tytuł przyznało posłowi PiS kolegium redakcyjne najstarszego, polskiego, wydawanego od ponad 150 lat czasopisma „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej, organu prasowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uroczystość wręczenia laureatowi okolicznościowego dyplomu odbędzie się 28 lutego w Warszawskim Domu Technika NOT.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę