Zespół Komisji Krajowej „S” ds. rozwoju przemysłu

We wtorek w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Komisji Krajowej „S” ds. rozwoju przemysłu. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”. Zespołowi przewodzi Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Zespół jak poinformował nas Krzysztof Dośla omówił dwa bloki tematyczne związane z zakresem działalności Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” i Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego Związku.

Tematem spotkania było omówienie harmonogramu prac zespołu.

Związkowy zespół powołany został w trosce o przyszłość polskiej gospodarki, zauważając brak rządowej polityki wobec przemysłu.

- Polska jest krajem przemysłowym, posiadającym w tej dziedzinie tradycje, uczelnie techniczne, a przede wszystkim przedsiębiorstwa, w wielu ważnych sektorach przemysłowych, przedsiębiorstwa, w których pracują tysiące znakomitych fachowców. Zasoby te należy chronić i rozwijać. To na nich opiera się realna gospodarka gwarantująca rozwój naszego kraju i dobrobyt obywateli. To od ich właściwego wykorzystania i rozwoju zależą nowe miejsca pracy. Produkcja przemysłowa wymaga zapewnienia rzetelnych i stabilnych warunków prawnych, zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, poprawy współpracy uczelni i ośrodków badawczych z przemysłem, aby zwiększyć jego innowacyjność.
Globalna gospodarka XXI wieku wymaga jasnej polityki przemysłowej naszego Państwa, polityki, której dziś nie ma – czytamy w stanowisku XXVI KZD „S” w sprawie rozwoju przemysłu.

ASG

Zobacz: Raport o polskim przemyśle

Zobacz: Polityka przemysłowa gwarantem zatrudnienia, pod red. S.Portet

Download PDF
Powrót Drukuj stronę