Zenon Cała nie żyje

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Zenona Cały, członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKM SKM w Trójmieście sp. z o.o., byłego członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Zenon Cała był w „Solidarności” od 1980 roku. Pełnił wiele różnych funkcji związkowych, w l. 2002-2014 wchodził w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 12 lutego po mszy świętej o godzinie 13:30 w kościele w Chwaszczynie (pow. wejherowski). Zenon Cała spocznie na cmentarzu w tej samej miejscowości.

cala_zenon

Download PDF
Powrót Drukuj stronę