Żegnamy Jana Koziatka, uczestnika strajków w Sierpniu 1980 r.

Zmarł Jan Koziatek, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 18 marca br. o godz. 12 w Lipie koło Przasnysza. W Gdańsku w intencji Zmarłego 23 marca br. o godz. 19 zostanie odprawiona msza św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Słowackiego 79 w Gdańsku Brętowie.

Jan Koziatek urodził się 24 maja 1942 w Lipie k. Przasnysza. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1972). W roku 1961 pracował jako kierowca w Rejonowym Tartaku w Klinie, następnie w latach 1961-1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W latach 1978-1980 współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, kolportował niezależne pisma i ulotki na terenie SG.

W Sierpniu 1980 uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, był członkiem Komitetu Strajkowego. Od września 1980 w „Solidarności”, przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu w stoczni, a od września 1980 do lutego 1981 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej, w lipcu 1981 został delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, a we wrześniu i październiku tego roku był delegatem na I KZD, przewodniczący Komisji Statutowej zjazdu.

13 grudnia 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 9 grudnia 1982 zwolniony z internowania, a następnie zwolniony z pracy. W latach 1983-1986 zatrudniony był w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 1986-1996 współzałożyciel m.in. Spółdzielni Projektowej Instalprojekt, Zakładu Projektowego w Spółdzielni Remontowej, przedsiębiorstw Prodex, Kobex i Rol-Pol.

1999-2004 przewodniczący Stowarzyszenia Akcjonariuszy i Obrońców SG Arka. Od 1996 na rencie, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę