Ze zdrowiem w Europie lepiej, w Polsce nie

Opieka zdrowotna w Europie w ostatnich pięciu latach znacznie się poprawiła, ale nie w Polsce – to wynik sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową grupę badawczą Ipsos (International Healthcare Report Card).

W wypowiedziach Polaków przeważają opinie, że w ciągu pięciu lat dostęp do opieki zdrowotnej pogorszył  się (minus 8 pkt.). Gorzej oceniana jest także możliwość korzystania z usług szpitalnych (-5 pkt.) oraz leczenie u specjalistów (-18 pkt.).

Badanie przeprowadzono w 15 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. Wzięło w niej udział ponad 12 tysięcy dorosłych internautów. Pytani byli m.in. o stopień zadowolenia ze służby zdrowia, w tym o dostępność lekarzy, badań diagnostycznych, leków, a także jakość i szybkość opieki medycznej.

Ipsos to niezależna firma badania rynku, założona we Francji w 1975 r. Po połączeniu dwa lata temu z inną firmą badawczą Synovate, jest obecnie trzecią największą placówką monitorowania rynku na świecie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę