Zdzisława Hacia ponownie przewodniczącą gdyńskiej Oświaty

Bardzo wam dziękuję za docenienie mojej pracy i za zaufanie, jakim ponownie mnie obdarzyliście. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i ciężaru tego zaufania. Będę robić wszystko, aby was nie zawieść – mówiła Zdzisława Hacia, nowo wybrana przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania zaraz pod ogłoszeniu wyników wyboru przewodniczącego podczas Zakładowego Zebrania Delegatów, które odbyło się 14 marca w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Zdzisława Hacia jest od 1991 roku członkiem Komisji Zakładowej, przez trzy kadencje była wiceprzewodniczącą, potem przewodniczącą. Funkcję przewodniczącej zaczyna pełnić już po raz trzeci.

Gdyńska Oświata pod jej przywództwem sporo osiągnęła. Pracę Komisji Zakładowej doskonale zobrazowało sprawozdanie z działalności, przedstawione przez Zdzisławę Hacię. To między innymi wynegocjowane z Urzędem Miasta w 2015 r. podwyżki dla wszystkich pracowników administracji i obsługi w wysokości 100 zł brutto do pensji zasadniczej, wynegocjowane z Gminą Kosakowo w roku ubiegłym podwyżki dla pracowników administracji w wysokości średnio 11,81 procent oraz pracowników obsługi średnio 34,36 procent z wyrównaniem od 1 września 2017 r., zapewnienie pracy wszystkim nauczycielom szkolnictwa zawodowego, to jest 740 osobom, co stało się możliwe dzięki monitorowaniu zatrudnienia w związku ze zmianą systemu oświaty oraz reorganizacją szkolnictwa zawodowego. Komisja Międzyzakładowa prowadzi również trudne negocjacje w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych, które są prowadzone przez Miasto Gdynia.

– Chciałabym podziękować wszystkim członkom Komisji Zakładowej za pracę. Dziękuję za wsparcie, działania, inicjatywę. Bez waszej pracy nie byłoby naszych wspólnych sukcesów – mówiła Zdzisława Hacia.

Gdyńska Oświata liczy 825 członków (dane z grudnia 2017 r.). Od marca 2014 r. do grudnia 2017 r. do „Solidarności” przyjętych zostało 255 osób. Zdzisława Hacia dodała, że niestety choć tak wielu nowych członków zostało przyjętych, wskutek naturalnych odejść na przykład z powodu przejścia na emeryturę, liczba ogólna osób należących do gdyńskiej Oświaty znacząco się nie zmieniła.

– Macie się czym pochwalić. Wasza Komisja liczy ponad 800 członków – gratulował Krzysztof Dośla, przewodniczący RG NSZZ „Solidarność”. – Życzę wam z całego serca, aby za cztery lata ta liczba była jeszcze większa. Ten wynik jest zasługą was wszystkich. Za nim stoi wasza praca. To były przecież wasze codzienne spotkania w pracy i po pracy, rozwiązywanie ludzkich, czasem bardzo trudnych problemów. Przed wami nowe wyzwania. Życzę wam, abyście mieli siłę, pasję, aby w nowej kadencji równie skutecznie odnosić sukcesy.

W tracie minionej kadencji odbyło się 61 posiedzeń Komisji Międzyzakładowej, 31 spotkań z przewodniczącymi Szkolnych Kół i 158 posiedzeń Prezydium Komisji Międzyzakładowej.

Specjalne podziękowania złożyli Zdzisławie Haci prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

– Pani działalność na rzecz edukacji w Gdyni, której świadkiem byliśmy przez te wszystkie lata jest nieocenioną wartością, zarówno dla Miasta, jak i dla wielu pokoleń młodych gdynian. Jest również wspaniałym przykładem postawy życiowej, energii i zaangażowania, które zawsze były inspiracją dla wielu osób – to fragment specjalnego podziękowanie, które odczytał i wręczył Zdzisławie Haci Wojciech Szczurek.

Słowa uznania i wyrazy wdzięczności szefowej gdyńskiej Oświaty złożył także przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego Wojciech Książek.

Do życzeń przyłączyła się również Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk, która jeszcze dwa lata temu była członkiem gdyńskiej Oświaty, a opuściła jej szeregi z racji nominacji na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty.

– Każdy ma swoje zadania do wykonania. Trzeba je wykonywać jak najlepiej. Ufam, że będziecie to nadal czynić z pełnym zaangażowaniem – mówiła Monika Kończyk.

Zdzisława Hacia podsumowała zebranie prosząc, aby w nowej kadencji, tak jak dotychczas, członkowie „Solidarności” wspierali ją swoim doświadczeniem, merytorycznymi uwagami, ale też ludzką życzliwością i zrozumieniem.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę