Zbudujemy rodzimy kapitał na Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK są programem dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczonym dla 11,5 mln osób zatrudnionych.

PPK obejmą wszystkich pracujących Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. Posłużą budowie rodzimego kapitału.

To też nowy pomysł na część emerytury w przyszłości, tworzony solidarnie przez państwo, pracowników i pracodawców. Pieniądze zgromadzone w ramach PKK mają podlegać dziedziczeniu.

Minister pracy Elżbieta Rafalska argumentuje, że PKK to lepsze życie na emeryturze i gwarancja, iż Polaków nie dotknie ubóstwo.

Minimalna stawka pracodawcy to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Jeśli chce może ją podnieść nawet do 4 proc.

Pracownicy mają odkładać po 2 proc. od pensji brutto, ale najmniej zarabiający 0,5 proc.

Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiada, że składka powitalna na przystąpienie do PKK i na zasilenie zakładanego konta to 250 zł (jednorazowa), plus 240 zł na koniec roku. Projekt zakłada, że pracownik, pracodawca i państwo wspólnie „zrzucą się”, jednak to państwo będzie inwestowało i decydowało w co inwestować.

Wprowadzenie PKK nastąpi etapami. Na pierwszy ogień pójdą firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Od lipca 2019 obejmie ich PPK.

Dlaczego PPK?

System, w którym bieżące świadczenia emerytalne płacone są przez osoby pracujące w formie składki w ramach umowy międzypokoleniowej przeżywa kryzys. Pieniędzy składkowych jest po prostu w systemie zbyt mało by zapewnić godziwe świadczenia emerytalne. A do tego kilka grup zawodowych związanych z aparatem państwa jest zwolnionych z odprowadzenia składek, mimo stosunkowo wysokich zarobków.

Stąd projekt, by wszystkich pracujących Polaków wpisać do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Efekty i skutki PPK to mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na emeryturze, bo PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę.

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w lipcu 2019 roku.

Powszechny program społeczny zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków ma zasilić   polski rynek kapitałowy, a wzrost udziału oszczędności długoterminowych obniży koszty finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodarce.

To program: dobrowolny – można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie i nic nie trzeba robić, aby przystąpić do PPK.

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

PPK to:

składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,

dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,

składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ewentualna składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i eentualna składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

PPK obejmą wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK.

Powszechność systemu PPK nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK).

Najwcześniej 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Harmonogram PPK:

zatrudniających powyżej 250 osób – od 1 lipca 2019

od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020

od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020

pozostali – od 1 stycznia 2021

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się wycofać i zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę