Zbrodnia nieukarana

Kilkaset osób zebrało się przed północą 12 grudnia pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, aby uczcić pamięć o ofiarach stanu wojennego. Obecnych było wiele młodych osób, w tym kibice Lechii Gdańsk, którzy rozwinęli flagę z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Apel o rozliczenie i osądzenie autorów stanu wojennego odczytał Stanisław Fudakowski, ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Godność”.

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podkreślił związek, jak istnieje pomiędzy brakiem rozliczenia reżimu komunistycznego a poczuciem bezkarności, które często spotykamy we współczesnej Polsce.

31 lat temu ci, którzy służyli obcemu mocarstwu, mocarstwu zła, wypowiedzieli wojnę narodowi i „Solidarności”. Wiedzieli, że „Solidarność” to ta siła, która może Polskę doprowadzić do wolności – powiedział Krzysztof Dośla.

– Ta straszna zbrodnia na polskim narodzie, która nie została ukarana, rodzi kolejne zbrodnie.

Dlaczego dzisiaj tak łatwo można dokonywać nadużyć, przestępcy są bezkarni, tysiące ludzi są oszukiwani, a ci, którzy przeciw takiemu stanowi rzeczy protestują, są wyśmiewani i ośmieszani. Dopóki funkcjonariusze aparatu zła nie zostaną ukarani, tak długo w naszej ojczyźnie będzie działa się krzywda tym, którzy upominają się o sprawiedliwość, a najważniejsze problemy dla nas wszystkich nie będą rozwiązywane. To, że dziś sądy odmawiają wydania wyroków ws. osób zwolnionych z pracy ze złamaniem prawa, uzasadniając decyzje niską szkodliwością, mają swoje korzenie właśnie w nieosądzonych zbrodniach, czyli w poczuciu bezkarności, w przyzwoleniu na popełnianie przestępstw. Dlatego w kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego również będziemy przychodzili pod pomnik Poległych Stoczniowców – powiedział przewodniczący gdańskiej „Solidarności”.

Wcześniej, 12 grudnia o godz. 18, w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się wieczornica poświęcona rocznicom zbrodni Grudnia ’70 i wprowadzenia stanu wojennego. W spotkaniu wspomnieniowo-opłatkowym wzięło udział ok. 100 osób, głównie członkowie NSZZ „Solidarność” represjonowani w stanie wojennym i latach 80, którzy podzielili się swoim wspomnieniami z działalności w ruchu antykomunistycznym.Obecni byli m.in. Bogusław Gołąb, Henryk Jagielski, Karol Krementowski, Tomasz Moszczak, Roman StegartZdzisław Złotkowski i projektant pomnika Poległych Stoczniowców Bogdan Pietruszka. Gościem działaczy „Solidarności” był proboszcz parafii pw. św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski. Region Gdański reprezentował sekretarz ZRG NSZZ „S” Bogdan Olszewski Po spotkaniu uczestnicy wieczornicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

ACH

fot. Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę