Napięcie w oświacie, minister do wymiany…

Podczas posiedzenia Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się 4 grudnia br. poruszono przede wszystkim kwestie poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego wymiaru polskiej szkoły. Mówiono również, na przykładzie KM w Starogardzie Gdańskim, o braku wynagrodzeń za prowadzenie lekcji w zastępstwie, do czego często nauczyciel jest zmuszany.

Jednak najważniejszym tematem było omówienie akcji zbierania pasków o wynagrodzeniach i przedstawienia ich mass mediom w dniu 10 grudnia b.r. Otóż minister edukacji narodowej Anna Zalewska, podczas swoich wystąpień, przekazuje zarówno dziennikarzom, jak i premierowi informacje o tym, że nauczyciel w Polsce jest w dobrej sytuacji finansowej, gdyż jego zarobki wynoszą około 5 tysięcy złotych (sic!). Ponadto jego sytuacja w najbliższym czasie zdecydowanie się poprawi, gdyż otrzyma podwyżkę w wysokości tysiąca złotych rozłożoną na kilka etapów. Jest to nieprawda. Dowodem na to mają być zebrane paski z informacją o wynagrodzeniach nauczycieli w Polsce. 10 grudnia br. odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich konferencje prasowe z przekazaniem prawdziwych informacji właśnie na temat wynagrodzeń nauczycieli i nie tylko.

Podczas Rady przedstawiono także relację ze spotkania z minister Zalewską, jakie miało miejsce 7 listopada. Jak twierdziła Zdzisława Hacia, członek Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”, pani minister …nie miała czasu na wysłuchanie tego, co nauczyciele mieli do powiedzenia. Nie wykazuje też zainteresowania w prowadzeniu dialogu z nauczycielami. Nic dziwnego, że podczas posiedzenia padło stwierdzenie: „Domagamy się odwołania pani minister”.

Przyznano też, że w oświacie należałoby przeprowadzić poważną, ekspercką analizę dotyczącą zatrudnienia, ponieważ wyraźnie widoczne są braki kadrowe. – W Polsce, jak na razie nauczyciele stanowią największą grupę zawodową, ale odczuwalna jest zapaść, zwłaszcza w szkolnictwie zawodowym. Coraz mniej osób zgłasza się na studia wyższe przygotowujące do nauczania. Za chwilę nie będziemy mieć nauczycieli i jest to wynik braku porozumienia z minister Anną Zalewską – twierdzi Zdzisława Hacia.

Podsumowano też konkurs plastyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”, na który zgłoszono 335 prac. Jak się okazało, najwięcej prac było z Gdańska i z Brus. Chociaż uczestniczyły w nim także inne ośrodki, m.in. Goręczyno, Malbork, Mała Słońca, Nowy Staw, Wejherowo, Starogard Gdański…

Zapowiedziano też konferencję do spraw bibliotek szkolnych, która odbędzie się 12 marca 2019 r., podczas której zostanie poruszona sprawa zapewnienia godnych warunków pracy nauczycieli bibliotekarzy.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę