Zatrudnienie tymczasowe nie na stałe

W Sejmie odbyło się 1 marca pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany posłużą poprawie warunków zatrudnienia i podniesieniu standardów pracy tymczasowej.

– Projekt dotyczący zatrudniana pracowników tymczasowych to efekt konsultacji z partnerami społecznymi i podmiotami rynku pracy – powiedział sekretarz stanu Stanisław Szwed, który prezentował go w Sejmie. – Wzrasta liczba agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorstw korzystających z ich usług, a także liczba osób wykonujących pracę tymczasową, jednak pojawiają się też informacje o nadużywaniu tej formy zatrudnienia oraz nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych.

Najważniejsza zmiana ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia. Praca tymczasowa to z definicji nie stała. Obecne przepisy ograniczają jej trwanie do 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Wystarczy jednak, by firma korzystała z pracy tego samego pracownika tymczasowego za pośrednictwem innej agencji, aby mógł on dalej pracować u danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 3 lata. Niektórzy pracodawcy to nagminnie wykorzystują. Agencje pracy mogą ze sobą współpracować i wymieniać się pracownikami tymczasowymi albo tworzyć kolejne agencje córki. A wszystko po to, aby kierować pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika. Zmiana ustawy pozwoli na wyeliminowanie takich praktyk.

Pracodawca użytkownik nie będzie mógł powierzać pracownikowi tymczasowemu takiej samej pracy, jaką wykonywał jego własny pracownik wcześniej zwolniony z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wątpliwości inspektor PIP będzie zatem oceniać rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, nie zaś stanowisko zajmowane przez wcześniej zwolnioną osobę.

Obecnie żadne przepisy nie gwarantują pracownikowi tymczasowemu możliwości skontaktowania się z agencją, będącą jego formalnym pracodawcą. Według nowych przepisów agencja będzie zobowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu dane kontaktowe do agencji umożliwiając mu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji.

Przygotowanie przez MRPiPS projektu nowelizacji poprzedzone było konsultacjami z partnerami społecznymi, Państwową Inspekcją Pracy i przedstawicielami agencji pracy tymczasowej.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę