Zatrudnienie będzie rosnąć

W III kwartale 2016 roku utrzyma się tendencja wzrostu zatrudnienia – podaje portal biznes.onet.pl powołując się na raportu firmy Manpower. Dodatnia prognoza dla Polski odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu.

– Pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni. W III kwartale 2016 r. zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 18 proc. przebadanych firm, 5 proc. przewiduje redukcję etatów, a 70 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +13 proc. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +9 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 pkt. proc. Dodatnia prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu – napisano w komentarzu do badania.

– Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej – dodano.

Raport dla III kwartału 2016 r. został opracowany w kwietniu i maju 2016 r.

Źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę