Zatrudnianie cudzoziemców w woj. pomorskim

Jak kształtuje się sytuacja z pracą cudzoziemców po zmianie przypisów? Sprawdzał to Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W sierpniu 2018 r. powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wpisały do ewidencji 12 307 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym: 89,4% oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy, 6,8% obywateli Białorusi, 1,7% obywateli Mołdawii, 1,4% obywateli Gruzji, 0,6% obywateli Rosji i 0,1% obywateli Armenii).

W porównaniu do lipca 2018 r. liczba oświadczeń zwiększyła się o 435, tj. o 3,7%.

W sierpniu br. wydano również 148 zezwoleń na pracę sezonową, które dotyczyły obywateli: Ukrainy (146 zezwoleń), Białorusi (1 zezwolenie) i Indii (1 zezwolenie). W porównaniu do lipca bieżącego roku liczba zezwoleń zmniejszyła się o 81, tj. o 35,4%.

Od 1 stycznia br. obowiązuje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.). Wprowadziła ona oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy, które dotyczą prac nie sezonowych. W związku z powyższym nie należy porównywać danych dotyczących oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych do końca 2017 r. z danymi dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązującymi od 1.01.2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę