Zaśpiewajmy razem kolędy

Duszpasterz Ludzi Pracy ks. dr Sławomir Decowski zaprasza na wspólne śpiewanie kolęd we wtorek 31 stycznia 2017 roku do kościoła św. Brygidy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 na plebanii, a zakończy mszą świętą w bazylice o godzinie 18.30. Po mszy świętej nastąpi nawiedzenie z modlitwą grobu ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Grupa modlitewna Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy działa od 2008 roku. Opiekunem duchownym jest Duszpasterz  Ludzi Pracy Regionu Gdańskiego  ks. dr Sławomir Decowski.

Ks. dr Sławomir Decowski jest m.in. proboszczem parafii pw. św. Andrzeja i dziekanem dekanatu Gdynia Oksywie. Na stałe uczestniczy w niej kilkanaście osób wywodzących się z różnych branż: portowej, kolejowej, oświatowej. W ciągu roku szczególnie w ważnych okresach kościelnych (Wielki Post, Adwent) odbywają się spotkania modlitewno-formacyjne w kościele św. Brygidy, połączone z uczestnictwem we mszy świętej. Raz do roku organizowane są dni skupienia. W ostatnich dwóch latach odbyły się one u Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni Oksywiu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę