Zaskakująca decyzja MEN dot. sprawy szkoły w Kokoszkach

Przypomnijmy, o co chodziło w sprawie dotyczącej niepublicznej szkoły w Kokoszkach. Za publiczne pieniądze wybudowano szkołę w Kokoszkach, a następnie budynek przekazano prywatnej spółce wraz z rynkiem usług, czyli rejonizacją oraz dziećmi, które objęte są obowiązkiem szkolnym. Obecnie w szkole uczy się ponad tysiąc dzieci. Na każde z nich spółka otrzymuje subwencję oświatową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że zarządzenie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dotyczące wyboru zarządcy szkoły w Kokoszkach, którym została prywatna spółka z o. o. odbyło się z naruszeniem prawa. Sprawę do sądu wniosła KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Natomiast Pomorski Kurator Oświaty uchylił decyzję prezydenta miasta Gdańska.

Tymczasem według doniesień mediów decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty uchyliła minister edukacji Anna Zalewska.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku wydała oświadczenie w tej sprawie, które poniżej przedstawiamy.

W związku z medialnymi doniesieniami ws. decyzji Pani Minister Edukacji Narodowej  Anny Zalewskiej odnośnie szkoły Podstawowej w Gdańsku – Kokoszkach  informuję, że Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku jako strona postępowania administracyjnego  nie otrzymała jeszcze decyzji.

Z mediów wiemy, że Pani Minister uchyliła decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącą unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska ws. zezwolenia na założenie szkoły.

Decyzja Pani Minister jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ szkoła powołana została z naruszeniem prawa.

Oczekujemy na pisemną decyzję wraz uzasadnieniem, którą będziemy uważnie analizować.

Bożena Brauer
p
rzewodnicząca KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Download PDF
Powrót Drukuj stronę