Zasiłki dla opiekunów wyższe, ale nie dla wszystkich

Wysokość świadczenia, które dostają opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, ma wzrosnąć jeszcze w tym roku. Jego przyznanie będzie jednak zależne od kryterium dochodowego, a wysokość – od wieku niepełnosprawnego.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ma wejść w życie 1 lipca 2015 roku. Znowu będzie tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich odpowiedzialnych za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, ale zajmujący się dziećmi mają dostawać więcej. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, opiekunowie dorosłych dostaną 800 zł pomocy miesięcznie (o 280 zł więcej niż obecnie), a gdy ich podopiecznymi będą dzieci, zasiłek wyniesie 1,2 tys. zł miesięcznie (o 100 zł więcej). Również kryterium dochodowe ma zostać podniesione z obecnych 664 zł do 1 tys. zł na osobę miesięcznie. Zniesione ma zostać również ograniczenie możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do jednej osoby w rodzinie – o wsparcie z gminy będzie mógł wystąpić każdy opiekun z osobna. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogli ubiegać się również emeryci i renciści, którzy dostaną różnicę między kwotą świadczenia a tym, co otrzymają z ZUS.

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje już przepis ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, według którego wystarczy nie podejmować zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej, a nie rezygnować z nich, żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Przedtem opiekunowie musieli wykazać, że między rezygnacją z pracy zawodowej a koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym krewnym istnieje związek przyczynowo-skutkowy. W związku z tym prawa do specjalnego zasiłku nie miały osoby długotrwale bezrobotne ani zatrudnione na umowę, która wygasła.

Mimo to opiekunowie niepełnosprawnych protestują. Domagają się ustanowienia jednej wysokości świadczenia dla opiekunów wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jednoznacznego zdefiniowania formy prawnej tego świadczenia, kierowania go do opiekuna faktycznie sprawującego opiekę, utrzymania dotychczas stosowanej skali określania niepełnosprawności oraz podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę