Zarząd Regionu Gdańskiego: Teraz czas na zbieranie podpisów

Podsumowanie wrześniowego protestu, akcja zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu oraz przygotowania do wyborów na nową kadencję to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 7 października br.  

Październikowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego rozpoczęło się od podsumowania „Dni Protestu”, które odbywały się od 11 do 14 września w Warszawie. Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w związkowej akcji. – Szczególne podziękowanie należy się stoczniowcom ze Stoczni Gdańskiej, którzy przez cztery dni, w trudnych warunkach, protestowali w miasteczku namiotowym – mówił szef gdańskiej „Solidarności”. Podkreślił on również dużą mobilizację, jaką wykazały się terenowe struktury Zarządu Regionu, przede wszystkim oddział Starogard, Malbork, Chojnice oraz Kościerzyna. Podsumowanie akcji protestacyjnej to także jeden z głównych tematów ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Do warszawskich dni protestu nawiązał Krzysztof Dośla przy okazji omówienia obrad Komisji Krajowej. – Obecnie najważniejszym działaniem naszego Związku jest akcja zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu. Na listach poparcia powinni podpisać się nie tylko nasi członkowie, ale wszyscy, którzy  chcą jak najszybszego odsunięcia od władzy obecnej ekipy rządzącej – mówił przewodniczący gdańskiej „S”.  Obradujący w Stalowej Woli członkowie Komisji Krajowej przyjęli również uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zmian w Kodeksie pracy z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 135

Uchwała KK nr 26 ws. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 13…>>

Oprócz zbierania podpisów pod petycją, przewidziane są akcje protestacyjne na poziomie regionów. Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego przyjęli uchwałę o zorganizowaniu manifestacji regionalnej wspólnie z przedstawicielami innych organizacji i central związkowych. O czasie i miejscu protestu zadecyduje prezydium ZRG.

Uchwała nr 15/2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie akcji protestacyjnej…>>

Skandaliczny wyrok na czwórkę uczestników manifestacji stoczniowców w 2002 roku, wydany na kilka dni przed manifestacją w związku, to kolejny punkt poniedziałkowego posiedzenia ZRG. Zdaniem związkowców sprawa, która toczyła się przez jedenaście lat i nagle została gwałtownie zakończona, to próba zastraszenia związkowców. Przewodniczący Krzysztof Dośla stwierdził, że Związek nie podda się i wniesie apelację od wyroku. Członkowie ZRG przyjęli stanowisko, w którym wyrazili oburzenie wobec wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie. „Będziemy dalej wspierali naszych kolegów w walce o sprawiedliwość. Jeżeli zabraknie jej w naszym kraju wystąpimy do instytucji międzynarodowych” – czytamy w przyjętym dokumencie. Gdańscy związkowcy zwrócili się również do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o objęcie szczególnym nadzorem rozpraw apelacyjnych.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie skazania przez sąd stoczniowców…>>

Sytuację w polskiej oświacie przedstawił Wojciech Książek przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. –  Odbiera się kompetencje nauczycielom i państwu, a przekazuje samorządom i rodzicom. Może to mieć bardzo negatywne skutki nie tylko dla systemu oświaty, ale też dla tożsamości narodowej – mówił szef oświatowej „Solidarności”. Zapowiedział on między innymi podjęcie akcji informacyjnej skierowanej przede wszystkim do posłów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Stan przygotowań do wyborów związkowych na nową kadencję przedstawili członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej. Wybory na poziomie władz organizacji zakładowych rozpoczynają się 1 listopada, od października prowadzone mogą być już wybory na poziomie struktur wydziałowym i kół. Jeszcze w tym tygodniu do organizacji związkowych przesłany zostanie komplet dokumentów wyborczych, który znajdzie się również na stronie www.solidarnosc.gda.pl. Dział szkoleń jest już gotowy do przeprowadzenia szkoleń na temat ordynacji wyborczej, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem działu Ireną Jendą, która jednocześnie pełni funkcję sekretarza Regionalnej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla zaapelował o zgłaszanie się chętnych do podjęcia służby przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w roku 2014.  – Pragnę podziękować wszystkim, którzy w tym roku pełnili służbę, jednocześnie apeluję, aby równie licznie zgłaszali się na przyszły rok. – mówił szef Gdańskiej „S”. Przedstawiciele organizacji związkowych z Regionu Gdańskiego wartę przy grobie kapelana „Solidarności” pełnią przez jeden dzień każdego miesiąca. Zainteresowani podjęciem służby przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki proszeni są o kontakt z Krzysztofem Żmudą regionalnym koordynatorem akcji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę