Zarząd Regionu: Podwyżki nie dla wszystkich

Negocjowanie podwyżek w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz nowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych to główne tematy, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Zarządu Regionu  NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 września br. siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

 

Temat negocjacji płacowych wywołał Paweł Dziwosz, przewodniczący Organizacji Zakładowej w  Federal Mogul Bimet S.A. w Gdańsku, który poinformował o rozpoczęciu w swoim zakładzie rozmów na temat podwyżek, jednocześnie zaapelował o wymianę informacji na temat rezultatów  negocjacji płacowych w poszczególnych zakładach w naszym województwie.

Jako pierwszy sukcesem w negocjacjach płacowych podzielił się przedstawiciel Poczty Polskiej, gdzie po kilkunastomiesięcznych rozmowach udało się uzyskać podwyżkę dla wszystkich pracowników zarabiających poniżej 4 tysięcy zł.

Na wzrost płac w tym roku mogą liczyć  między innymi pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, a także OPEC Gdynia, gdzie mechanizm wzrostu płac jest powiązany z pensją minimalną. Podwyżek, po raz pierwszy od 8 lat, doczekali się też pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdyni. Niestety, na wzrost wynagrodzenia nie mają co liczyć pracownicy Orange, a także, przynajmniej na razie, artyści i pracownicy Opery Bałtyckiej.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, której głównym celem jest rozszerzenie prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i na tzw. samozatrudnieniu – to drugi główny temat wrześniowego Zarządu Regionu.

Uwagi do nowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przedstawił dr Waldemar Uziak, koordynator Biura Prawnego ZRG.

– Przedstawiony 2 sierpnia br. dokument nie zwiera już wielu zapisów, które były w pierwszym projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych. A zapisy te budziły duże kontrowersje, jak choćby te dotyczące delegowania działaczy związkowych do czynności doraźnych – mówił dr Uziak. Obecny projekt skupia się przede wszystkim na prawie osób świadczących pracę do swobodnego zrzeszania się, choć w dokumencie znalazły się zapisy, które utrudnić mogą działalność związkową. Takim niepokojącym uregulowaniem, jest pozbawienie uprawnień organizacji związkowej w przypadku niedostarczenia na czas informacji o liczbie członków związku.

Podsumowując dyskusję Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego stwierdził, że Region Gdański sprzeciwiać się będzie rozwiązaniom prawnym, które skutkować mogą zawieszeniem uprawnień organizacji związkowej, tylko z powodu niedopełnienia pewnych procedur formalnych.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę