Zarząd Regionu Gdańskiego: Wspierać, ale nie uzależniać polskiej rodziny

Senator Antoni Szymański, poseł Janusz Śniadek i Roman Giedrojć, kandydat na głównego inspektora pracy – to goście Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 1 lutego br. w siedzibie gdańskiej „S”.

 

Wesprzeć rodzinę

Od 1989 roku liczba dzieci w wieku od 0 do 17 lat zmalała o prawie 40 proc. Zdaniem senatora Antoniego Szymańskiego wskaźnik ten pokazuje zapaść demograficzną w Polsce.

– Nowy rząd postawił rodzinę w centrum uwagi, czego symbolicznym znakiem jest uzupełnienie słowem „rodzina” nazwy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Prawo i Sprawiedliwość postawiła sobie za cel wprowadzenie takich zmian, aby rodzina w Polsce była samodzielna ekonomicznie – mówił Antoni Szymański, który od wielu lat pracował na rzecz polskich rodzin. Na lutowym spotkaniu senator PiS przedstawił listę działań podjętych na rzecz poprawy sytuacje rodzin. I tak, od 1 stycznia, wchodzi przepis umożliwiający otrzymania zasiłku macierzyńskiego bezrobotnym, studentkom i kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą minimalne składki ZUS. Polscy rodzice będą mogli także podjąć decyzję co do wieku rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej, czy od 7 czy od 6 lat. Obecny rząd przygotował wsparcie także dla emerytów i rencistów. Osoby, których świadczenia są niższe niż 2 tysiące złotych, otrzymają specjalny dodatek. Senator Szymański mówiąc o rządowym programie 500 zł na dziecko wskazywał, że może on przynieść zmiany wręcz cywilizacyjne. Planuje się monitorowanie programu, a także skutków jego wdrożenia.

To pracownik jest słabszą stroną

O swojej wizji Państwowej Inspekcji Pracy mówił na poniedziałkowym spotkaniu Roman Giedrojć, kandydat na głównego inspektora pracy. Jego zdaniem należy wzmocnić pozycję inspektorów, zarówno przez szkolenia, jak i specjalizację. Ważne jest również, aby inspektor czuł wsparcie w przełożonych. – Inspektor nie może się bać, że gdy będzie zbyt dociekliwy, to pracodawca poskarży się na niego do przełożonych – mówił Roman Giedrojć. Podkreślił, że ważne jest, aby inspekcja pracy przestała być papierowa, aby była bardziej skuteczna w poprawie warunków, w jakich pracują polscy pracownicy. – To pracownik jest stroną słabszą, a nie pracodawca – mówił kandydat na szefa PIP.

Także staż pracy

Żywą dyskusję na lutowym posiedzeniu ZRG wywołał prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Zdaniem związkowców w projekcie brakuje rozwiązań umożliwiających przejście na emeryturę w zależności od stażu pracy i okresu płacenia składek ubezpieczeniowych. Związkowcy mówią: obniżenie wieku emerytalnego – tak, ale system powinien uwzględniać również inne elementy ważne dla przyszłych emerytów.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę