Zarząd Regionu Gdańskiego. Trwają wybory w Związku

Do tej pory wybory na nową kadencję 2018-2022 przeprowadzono w Regionie Gdańskim w 80 organizacjach związkowych, następne 60 wyznaczyło terminy zebrań wyborczych. Wybory w związku oraz budżet ZRG na 2018  to najważniejsze tematy lutowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie  regionalnych władz NSZZ „Solidarność” 5 lutego br.  rozpoczęło się od wspomnienia zmarłych w ubiegłym tygodniu: Zofii Borakowskiej i Ryszarda Wyszomirskiego, którzy oprócz tego, że byli wspaniałymi lekarzami, także związani byli z NSZZ „Solidarność”.

Następnym punktem posiedzenia było wręczenie Leonowi Reszkowskiemu medalu „Niezłomny” przyznawanego przez kapitułę przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Medale i pamiątkowe dyplomy nagrodzonym wręczyli przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla wraz z Zbigniewem Iwaniukiem.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia omówiono sytuację w zakładach pracy z naszego Regionu. Wciąż trwa konflikt w Operze Bałtyckiej, gdzie dochodzi do dalszej eskalacji szykan wobec działaczy związkowych. O grożących zwolnieniach w przedsiębiorstwie Skanska poinformował Zbigniew Kowalczyk. Wciąż niepewna jest sytuacja w Porcie Gdańskim Eksploatacja, gdzie zamieszanie ze sprzedażą firmy odbija się negatywnie na kondycji firmy.  Natomiast wraz z ze zmianą dyrektora  przedsiębiorstwa Szkuner zajmującego się połowem i przetwórstwem ryb,  pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji firmy i jej pracowników.

Członkowie Zarządu Regionu ustalili, że Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2018 roku w Sali BHP.

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu ZRG…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę