Zarząd Regionu Gdańskiego: Spotkanie w Filharmonii Bałtyckiej

Informacje z zakładów pracy, sytuacja w oświacie oraz projekty finansowane z programów Europejskich to główne tematy posiedzenia regionalnych władz NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 3 kwietnia 2017 roku.

 

Spotkanie rozpoczęła krótka uroczystość wręczenia wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla służby przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pamiątkowe krzyże z cząstkami z grobu ks. Jerzego pobranymi w dniu kanonicznego rozpoznania relikwii otrzymali małżeństwo Elżbieta i Jerzy Pałubiccy oraz Marek Panasiuk.  Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służby przy grobie patrona „Solidarności” zaapelował o zgłaszanie się chętnych organizacji związkowych do udziału w służbie – Gdańska „Solidarność” obsadziła wszystkie 18 terminów wyznaczonych dla naszego regionu. Jednak jest jeszcze kilkanaście wolnych dni, w których można pełnić tę zaszczytną wartę – mówił Krzysztof Żmuda.

W części poświęconej zakładom pracy omówiono sytuację w Grupie LOTOS SA, w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w oświacie.

Przewodniczący Krzysztof Dośla Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” poinformował o przygotowaniach do dorocznego spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych, które odbędzie się 11 maja br. w Filharmonii Bałtyckiej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę